home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Programowalny przetwornik napięcia i prądu przemiennego z wyjściem analogowym, przekaźnikowym i cyfrowym RS-485 P12P
(karta nr 1610)

Programowalny przetwornik pomiarowy z interfejsem typu P12P przeznaczony jest do przetwarzania napięcia i prądu przemiennego oraz częstotliwości w sieciach energetycznych 1-fazowych na standardowy sygnał analogowy i cyfrowy.

Na podstawie zmierzonych wielkości przetwornik wylicza: moc czynną, bierną i pozorną, energię czynną, bierną i pozorną, współczynniki mocy cosj i tgj, kąt przesunięcia fazowego, moc czynną 15-to minutową, napięcie 10-cio minutowe i częstotliwość 1-cio sekundową. Sygnał wyjściowy przetwornika jest izolowany galwanicznie od sygnału wejściowego oraz zasilania. Przetwornik typu P12P ma programowalne funkcje pomiarowe i pomocnicze.

przetwornik
powiększenie »

Programowanie parametrów może być realizowane za pomocą przycisków, interfejsu RS-485 lub poprzez programator typu PD11. Przetwornik dzięki standardowemu protokołowi transmisji MODBUS jest powszechnie stosowany w komputerowych systemach zbierania danych.

Obok programowalnych funkcji pomiarowych przetwornik ma szereg programowalnych funkcji pomocniczych ułatwiających pomiar i obsługę m.in.:

Wymiary zewnętrzne: 45 x 120 x 100mm

[dokumentacja techniczna]ico146 KB

powrót