home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Falowniki DC, 4-Q regulatory DC od 6,4 - 500 kW (karta nr 414)

Prostowniki prądu serii 48XX i 49XX zaprojektowane zostały do zasilania komutatorowych silników prądu stałego o wzbudzeniu obcym. Szeregi urządzeń obejmują prostowniki o mocy wyjściowej od 6,7 kW, do 460kW o zwartej konstrukcji. Urządzenia szeregu 48XX są prostownikami 2Q z mostkiem tyrystorowym B6 o pełnym sterowaniu. Urządzenia szeregu 49XX są prostownikami 4Q z dwoma przeciwrównoległymi mostkami tyrystorowymi B6. silnik

Własności napędowe i systemowe:

Obsługa:

Seria urządzenia
Analogowo/cyfrowa technologia

4800/4900
cyfrowa

Parametry wyjścia *

Moc [kW]

7 - 420

Napięcie [V]

420

Prąd [A]

16 - 1000

Active power supply 50 - 60 Hz [V]
e = 1-fazowe; z = 2-fazowe; d = 3-fazowe

340 - 460 +/- 0 %, d

Moc mostka

Operational quadrant

Zakres kontroli
parametrów

Obroty

IxR = Armature voltage feedback

1 - 20

T = Analog tachometer

1 - 200

R/E = Resolver / Encoder

1 - 1000/2000

Moment

1 - 300

* dla napięcia zasilania 400 V

powrót