home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Liczniki czasu pracy nastawne (karta nr 420)

Typ:

HVa 15.21

Ilość pozycji (cyfr):

5 + 5 (nastawa)

Wysokość cyfr [ w mm ]:

4,0

Znamionowe napięcie impulsów / sygnału:

DC: 12 - 24; 36 - 80; 115 V
AC: 24; 115; 230 V

Kasowanie ręczne / elektryczne:

ręczne

Wymiary [ w mm ]:

53 x 53 x 67,5

Zakres liczenia:

AC: 999,99 h
DC: 9999,9 h

licznik

HVa 15.21

Wszystkie wyroby są zgodne z EN ISO 9001 - posiadają znak CE

[dokumentacja techniczna]ico 1,79 MB

powrót