home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Pomiar temperatury (karta nr 769)

Program do projektowania i konfiguracji Jumo mTRON-iTOOL

Program Jumo mTRON-iTOOL służy do graficznego projektowania systemu rozproszonego sterowania mTRON przy użyciu komputera. Program ma budowę zbliżoną do systemu Windows (okna, symbole graficzne modułów). Wybranemu modułowi można dowolnie nadać nazwę, odpowiadającą jego zadaniom czy miejscu w sieci. Parametrowanie i konfiguracja dowolnego modułu z rodziny mTRON może się odbywać bez konieczności wcześniejszego włączenia modułu do projektowanej sieci. Także dane z modułów można przesłać przy użyciu złącza RS 232 i w programie iTOOL poddać dalszej obróbce. Każdy utworzony projekt może zostać zapisany i wykorzystany w czasie późniejszym.

  • karta katalogowa 70.4090
  • praca w środowisku Windows 3.x, Windows 95, 98
  • konfiguracja modułów poprzez złącze Setup (kabel RS 232 z adapterem)
  • język obsługi: angielski, niemiecki, francuski
  • prosta, przejrzysta obsługa dzięki zastosowaniu okien odpowiadających modułom
  • projektowanie sieci i definiowanie przekazywanych informacji pomiędzy poszczególnymi modułami
  • dane mogą zostać zapamiętane w formie pliku i użyte w późniejszym czasie
  • czytanie danych z modułów
  • w momencie konfigurowania modułu nie musi być on włączony do sieci
program

powrót