home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Pomiar temperatury (karta nr 768)

Panel operatorski i regulacyjny Jumo mTRON

 • karta katalogowa 70.4045
 • praca w sieci LON (technologia firmy ECHELON)
 • obsługa i wskazania ze wszystkich modułów przez okno procesowe (do 63 modułów)
 • konfigurowanie modułów w określonym przez zarządzającego siecią zakresie
 • alarmowanie (np. przy przerwaniu czujnika czy uszkodzenia danego modułu)
 • 2 wejścia binarne (np. możliwość blokowania przycisków lub obsługi)
 • nadzorowanie wartości granicznych do 126 wejść analogowych
 • 1 wyjście logiczne 5 V/40mA (np. alarm)
 • konfiguracja z komputera poprzez program iTOOL
 • zasilanie DC 24 V, DC 10 .. 18V lub AC 220 V
 • stopień ochrony IP 65

OBJAŚNIENIE TYPU

  (1)
704045/0- ..

(1) rodzaj zasilania 23 = AC 220 V 48 .. 63 Hz
22 = AC/DC 20 .. 53V
panel

powrót