home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Pomiar temperatury (karta nr 763)

Moduł wejść analogowych Jumo mTRON

 • karta katalogowa 70.4020
 • praca w sieci LON (technologia firmy ECHELON)
 • 4 lub 8 wejść dowolnie konfigurowanych:
  • termometry oporowe
  • termopary
  • sygnały jednostkowe (prąd, napięcie)
  • prąd zmienny (50/60 Hz)
  • zadajniki oporowe
  • potencjometry
 • 2 wejścia binarne
 • moduł matematyczny
 • komparatory graniczne
 • nadzorowanie zdefiniowanych wartości granicznych
 • funkcja Plug&Play
 • konfiguracja z komputera poprzez program iTOOL
 • zasilanie DC 24 V, DC 10 .. 18V lub AC 220 V
 • stopień ochrony IP 20

OBJAŚNIENIE TYPU

  (1)   (2)  
704020/0- ... - .. = moduł 4- wejściowy

(1) wejścia 888 = wykonanie standardowe (4 x Pt 100 3- przewodowy)
999 = wg życzenia klienta (patrz tabela 1)
(2) rodzaj zasilania 23 = AC 220 V 48 .. 63 Hz
22 = AC/DC 20 .. 53V


  (1)   (2)  
704020/1- ... - .. = moduł 8- wejściowy

(1) wejścia 888 = wykonanie standardowe (4 x Pt 100 3- przewodowy)
999 = wg życzenia klienta (patrz tabela 1)
179 = PT-100 2- przewodowy
180 = PT-1000 2- przewodowy
181 = 0 (2) .. 10 V
182 = 0 (4) .. 20 mA
(2) rodzaj zasilania 23 = AC 220 V 48 .. 63 Hz
22 = AC/DC 20 .. 53V
regulator

[dokumentacja techniczna] pdf564KB


powrót