home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Pomiar temperatury (karta nr 761)

Moduł regulacyjny Jumo mTRON

 • karta katalogowa 70.4010
 • praca w sieci LON (technologia firmy ECHELON)
 • 2 wejścia analogowe
 • 2 wejścia binarne
 • moduł matematyczny
 • funkcja rampy z nastawą stopnia wzrostu
 • 4 wartości zadane
 • przełączanie pomiędzy 2 zestawami parametrów
 • komparator graniczny
 • nadzór dowolnie zdefiniowanego progu granicznego
 • funkcja Plug&Play
 • konfiguracja z komputera poprzez program iTOOL
 • zasilanie DC 24 V, DC 10 .. 18V lub AC 220 V
 • stopień ochrony IP 20

OBJAŚNIENIE TYPU

  (1)   (2)   (3)
704010/ 0 - ... - ..

(1) wejścia 888 = wykonanie standardowe (2 x Pt 100 3- przewodowy)
999 = wg życzenia klienta (patrz tabela 1)
(2) wyjścia 302 = 2 x przekaźnik + 1 wyjście ciągłe
302 = 2 x binarne 12V/20mA + 1 wyjście ciągłe
302 = 2 x przekaźnik półprzewodnikowy 250V/1A (SSR) + 1 wyjście ciągłe
(3) rodzaj zasilania 23 = AC 220 V 48 .. 63 Hz
22 = AC/DC 20 .. 53V
regulator

[dokumentacja techniczna] pdf1.120KB


powrót