home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Pomiar temperatury (karta nr 759)

JUMO IMAGO F3000

UNIWERSALNY REGULATOR / PROGRAMATOR PROCESOWY
DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I KLIMATYZACJI

Regulator / programator procesowy typu JUMO IMAGO F3000 przeznaczony jest do układów technologicznych, w których realizowanych jest wiele złożonych przebiegów produkcyjnych. Szczególnym obszarem zastosowań regulatora są aplikacje w przemyśle spożywczym, w wentylacji i klimatyzacji.

regulator

powrót