home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Pomiar temperatury (karta nr 562)

Przetwornik programowalny Jumo dTRANS T02

 • karta katalogowa 95.6520
 • montaż na szynie (35 mm)
 • cyfrowe przetwarzanie sygnału przez mikroprocesor
 • wykonanie 956525/... z zabezpieczeniem Ex
 • 1 wejście dowolnie konfigurowane:
  • termometr oporowy (Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100)
  • termopara (typ J, L, K, U, T, E, N, R, B, S)
  • zadajnik oporowy
  • potencjometr
  • napięcie (0 .. 70mV, 0 .. 170 V, 0 .. 1 V, 0 .. 10 V)
  • prąd (0 .. 2mA, 0 .. 20mA, 0 .. 200mA)
 • kompensacja wewnętrzna termopary
 • linearyzacja wg potrzeb klienta (do 40 punktów)
 • dowolny wybór zakresu pomiarowego
 • próbkowanie 500ms (956520), 100ms (956521, 956525)
 • 2 filtry cyfrowe; nastawna stała czasowa 0 .. 20,0s
 • 1 wyjście
  • 4 .. 20 mA
  • 0 .. 20 mA
  • 0 .. 10 V
 • izolacja galwaniczna wejścia od wyjścia
 • dokładność ± 0,015 mA, ± 5 mV
 • sygnalizacja przerwania czujnika
 • możliwość korekty sygnału wyjściowego (program Setup)
 • konfiguracja poprzez program Setup z komputera
 • zabudowane złącze RS 485 lub komparator graniczny
 • zasilanie AC 93 .. 263 V, DC 20 .. 53 V
 • stopień ochrony IP 20

OBJAŚNIENIE TYPU

(1)   (2)   (3)   (4)
...... / ... - ... - ..

(1) Wykonanie podstawowe 956020 = dTRANS T02 junior
956021 = dTRANS T02 PCP
956022 = dTRANS T02 LCD z wyświetlaczem
956025 = dTRANS T02 dla strefy Ex
(2) wejście 888 = wykonanie standardowe (Pt 100 4- przewodowy/ 0 .. 100 °C)
999 = wg życzenia klienta
(możliwość zmiany - konfiguracja)
(3) wyjście 888 = wykonanie standardowe (0 .. 20 mA)
999 = wg życzenia klienta (4 .. 20 mA lub 0/2 .. 10 V)
(możliwość zmiany - konfiguracja)
(4) zasilanie 23 = AC 110 .. 240 V, 48 .. 63 Hz
22 = AC/DC 20.. 53V
29 = DC 24 V
przetwornik

powrót