home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Pomiar temperatury (karta nr 561)

Przetwornik programowalny JUMO dTRANS T01

Dwuprzewodowy przetwornik jest przeznaczony do przetwarzania zmian wartości pomiarowych na termometrach oporowych i termoparach. Wykonanie 956555/ .. jest przystosowane do zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Rodzaj czujnika, technikę podłączenia i zakres pomiarowy można skonfigurować przy użyciu programu Setup lub także przy użyciu komunikatora HART. Przetwornik jest wyposażony w linearyzację sygnałów wejściowych. Wejście i wyjście jest izolowane galwaniczne. Przetwornik spełnia wymagane normy europejskie i służy do montażu w głowicach B.

 • karta katalogowa 95.6550
 • montaż w głowicy przyłączeniowej B
 • 1 wejście dowolnie konfigurowane:
  • termometr oporowy (Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni500, Ni1000)
  • termopara (typ J, L, K, U, T, E, N, R, B, S)
  • zadajnik oporowy
 • kompensacja wewnętrzna termopary
 • dowolny wybór zakresu pomiarowego
 • dowolna linearyzacja wg potrzeb
 • dowolny wybór zakresu pomiarowego
 • próbkowanie > 500ms
 • 1 wyjście 4 .. 20 mA, lub odwrotnie 20 .. 4 mA
 • dokładność przetwarzania ± 0,18 %
 • sygnalizacja przerwania czujnika i zwarcia
 • konfiguracja poprzez program Setup z komputera lub komunikator HART
 • wykonanie dla strefy wybuchowej Ex, stopień ochrony EEx ia IIC T6 (956555/..)
 • zasilanie DC 10 .. 30 V
 • stopień ochrony IP 54

OBJAŚNIENIE TYPU

(1)   (2)   (3)   (4)
...... / ... - ... - ..

(1) Wykonanie podstawowe 956550 = dTRANS T01
956551 = dTRANS T01 ze złączem HART
956555 = dTRANS T01 dla strefy Ex
956025 = dTRANS T01 dla strefy Ex ze złączem HART
(2) wejście 888 = wykonanie standardowe (Pt 100 4- przewodowy/ 0 .. 100 °C)
999 = wg życzenia klienta
(możliwość zmiany - konfiguracja)
(3) wyjście 888 = wykonanie standardowe (4 .. 20 mA)
999 = wg życzenia klienta (20 .. 4 mA)
(możliwość zmiany - konfiguracja)
(4) Przerwanie czujnika/ zwarcie 888 = wykonanie standardowe (zabezpieczenie pozytywne)
999 = wg życzenia klienta (zabezpieczenie negatywne)
przetwornik

[dokumentacja techniczna] pdf119KB


powrót