home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Pomiar temperatury (karta nr 556)

Termometr oporowy - licznik ciepła, dopuszczenie PTB

  • karta katalogowa 90.2424
  • dla temperatur 0...200°C, Typ Direct Long (DL) i Pocket Long (PL)
  • dopuszczenie na podstawie zarządzenia EO 22 i EN 14 34 jako wymienne czujniki temperatury wg AGFW-Regelwerk FW 202
  • parowane i legalizowane na stanowisku kontrolnym
  • pomiar bezpośrednio w medium lub w dodatkowej pochwie ochronnej

Termometry oporowe - liczniki ciepła znajdują zastosowanie przy pomiarze temperatury w zamkniętych systemach wodociągowych. Poprzez zabudowę w dopasowanej pochwie ochronnej wyklucza się konieczność opróżniania systemu przy wymontowaniu czujnika po przekroczeniu okresu legalizacji. Dostępne w formie wkręcanej lub wtykowej z głowicą przyłączeniową typu J.
Seryjnie montowanym wkładem pomiarowym jest sensor Pt100-dwuprzewodowy, wg DIN EN 60 751, klasa dokładności B. Dopuszczone jest też wykonanie z Pt500 lub Pt1000. Podłączenie wg wyboru może być 3- lub 4-przewodowe.
Na specjalnie przygotowanych do tego celu stanowiskach kontrolnych KF2 jak również w wyznaczonych i nadzorowanych przez odpowiednie władze laboratoriach kontrolnych ter-mometry oporowe są badane w zakresie 20 .. 200°C, parowane i legalizowane.

DANE TECHNICZNE

Głowica przyłączeniowa Typ J, Al., Pg 9, IP 54, temperatura otoczenia -20...+100°C
Przyłącze procesowe Gwint, stal kwasoodporna 1.4571
Rura ochronna Stal kwasoodporna 1.4571, śr. 6mm, 8 mm nakładana na 6mm
Wkład pomiarowy Pt100 DIN EN 60 751, Kl. B, 2- przewodowy
Wyposażenie dodatkowe Pochwy ochronne patrz karta katalogowa 90.2440
Termometr

[dokumentacja techniczna] pdf171KB


powrót