home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Pomiar temperatury (karta nr 552)

Wtykany termometr oporowy z kablem przyłączeniowym

  • karta katalogowa 90.2105
  • dla temperatur -50...+350°C
  • z rurą ochronną z różnych materiałów
  • jako pojedynczy lub podwójny termometr oporowy

Wtykane termometry oporowe są polecane przy pomiarze temperatury mediów ciekłych i gazów. Gwarantowana szczelność te formy zabudowy jest ważnym kryterium wyboru zarówno przy pod- jak i nadciśnieniu. Do zastosowania między innymi w technikach klima-tyzacyjnych i chłodniczych, jak również urządzeniach grzewczych i piecach.
Przy wszystkich wykonaniach kable przyłączeniowe są przystosowane do pracy w zakre-sie -50...+350°C. Złącze kabla przyłączeniowego jest uziemione. Zabezpieczenie przed załamaniem przewodu jest dostępne jako opcja.
Seryjnie montowanym wkładem pomiarowym jest sensor Pt100-dwuprzewodowy, wg DIN EN 60 751, klasa dokładności B, ale możliwe jest też wykonanie z Pt500 lub Pt1000. Podłączenie wg wyboru może być 3- lub 4-przewodowe.

DANE TECHNICZNE

Przyłącze Wg wyboru: końcówki przewodów gołe (bez izolacji), z nakładkami metalowymi, z wtyczką lub ze złączem wtykowym wielopolowym
Kabel przyłączeniowy PVC, temperatura otoczenia -5...+80°C (+105°C)
Silikon, temperatura otoczenia -50...+180°C
Teflon, temperatura otoczenia -190...+260°C
Oplot metalowy, temperatura otoczenia-50...+350°C
Kabel przyłączeniowy może być uziemiony (opcja)
Rura ochronna stal kwasoodporna 1.4571, śr 5mm, 5,2mm, 6mm, 8mm, cynk 8mm
Wkład pomiarowy Pt100 DIN EN 60 751, Kl. B, 2- przewodowy
Własności dynamiczne t 0,5 ok. 2s, t 0,9 ok. 6s, w wodzie 0,2 m/s, śr 6mm
Wyposażenie Pochwy ochronne patrz karta katalogowa 90.9721
Termometr

[dokumentacja techniczna] pdf203KB


powrót