home LEMI-BIS NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Pomiar temperatury (karta nr 550)

Termometr oporowy wkręcany z głowicą przyłączeniową J

  • karta katalogowa 90.2003
  • dla temperatur -50...+400°C
  • dostępny jako pojedynczy lub podwójny termometr oporowy
  • możliwe wykonanie z przetwornikiem

Wkręcane termometry oporowe są polecane przy pomiarze temperatury mediów ciekłych i gazów. Gwarantowana szczelność te formy zabudowy jest ważnym kryterium wyboru zarówno przy pod- jak i nadciśnieniu. Do zastosowania między innymi w technikach klima-tyzacyjnych i chłodniczych, jak również urządzeniach grzewczych i piecach.

Seryjnie montowanym wkładem pomiarowym jest sensor Pt100-dwuprzewodowy, wg DIN EN 60 751, klasa dokładności B, ale możliwe jest też wykonanie z Pt500 lub Pt1000. Podłączenie wg wyboru może być 3- lub 4-przewodowe. W głowicy może być zintegrowa-ny przetwornik temperatury (opcja).

DANE TECHNICZNE

Głowica przyłączeniowa typ J DIN 43 729,stop Al, Pg 9, IP 54, temperatura otoczenia -20...+100°C

Uwaga: przy zastosowaniu przetwornika pomiarowego przewidywana temp. otoczenia jest mniejsza (patrz karty katalogowe 95.6045/95.6540)
Przyłącze procesowe Gwint, stal kwasoodporna 1.4571
Rura ochronna stal kwasoodporna 1.4571, śr 7mm, 8mm
Wkład pomiarowy Pt100 DIN EN 60 751, Kl. B, 2- przewodowy
Własności dynamiczne t 0,9 = 5s, w wodzie 0,2 m/s, śr 7mm
Przetwornik temperatury Analogowy przetwornik temp. typ 902603/10
Wyposażenie Pochwy ochronne patrz karta katalogowa 90.9721
Termometr

[dokumentacja techniczna] pdf53KB


powrót