home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Pomiar ci¶nienia i różnicy ci¶nień (karta nr 469)

Przetwornik różnicy ci¶nień do niskich warto¶ci

Przetwornik pomiarowy ci¶nienia i różnicy ci¶nień typu 4304 przeznaczony jest do pomiaru nadci¶nienia, podci¶nienia i różnicy ci¶nień gazów nieagresywnych. Znajduje on zastosowanie szczególnie w urz±dzeniach klimatyzacyjnych, pomiarze poziomu, pomiarze i kontroli przepływu i technice filtracyjnej.

  • Karta katalogowa 40.4304
przetwornik

[dokumentacja techniczna] pdf412KB


powrót