home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Pomiar ci¶nienia i różnicy ci¶nień (karta nr 464)

Przetwornik ci¶nienia JUMO dTRANS p01

Zastosowanie:
Przetworniki przeznaczone s± do pomiaru ci¶nienia w cieczach i gazach czujnikiem "piezorezystywnym" lub w technice cienkowarstwej. Ci¶nienie zamieniane jest na sygnał elektryczny.

 • karta katalogowa 40.4380
 • zakres pomiarowy od 0 .. 250mbar do 0 .. 25 bar
 • odchylenie charakterystyki przy nastawie punktu pocz±tkowego < 0,5 %
 • kompaktowa budowa
 • różne sygnały wyj¶ciowe w układzie dwu- i trzyprzewodowym
 • przył±cze G ½", G ¼", 7/16-20 UNF, możliwo¶ć wykonania innych typów
 • temperatura medium -30 .. +120°C
 • rodzaj ochrony IP65
 • zasilanie 10 - 30 V DC

OZNACZENIE TYPU
pd.: 404380

 • /451 _____ 0... 0,25 bar ci¶nienie względne
 • /452 _____ 0... 0,4 bar ci¶nienie względne
 • /453 _____ 0... 0,6 bar ci¶nienie względne
 • /454 _____ 0... 1,0 bar ci¶nienie względne
 • /455 _____ 0... 1,6 bar ci¶nienie względne
 • /456 _____ 0... 2,5 bar ci¶nienie względne
 • /457 _____ 0... 4 bar ci¶nienie względne
 • /458 _____ 0... 6 bar ci¶nienie względne
 • /459 _____ 0... 10 bar ci¶nienie względne
 • /460 _____ 0... 16 bar ci¶nienie względne
 • /461 _____ 0... 25 bar ci¶nienie względne
 • /462 _____ 0... 40 bar ci¶nienie względne
 • /463 _____ 0... 60 bar ci¶nienie względne
 • /464 _____ 0... 100 bar ci¶nienie względne
 • /465 _____ 0... 160 bar ci¶nienie względne
 • /466 _____ 0... 250 bar ci¶nienie względne
 • /467 _____ 0... 400 bar ci¶nienie względne
 • /468 _____ 0... 600 bar ci¶nienie względne
 • /487 _____ 0... 0,6 bar ci¶nienie absolutne
 • /488 _____ 0... 1,0 bar ci¶nienie absolutne
 • /489 _____ 0... 1,6 bar ci¶nienie absolutne
 • /490 _____ 0... 2,5 bar ci¶nienie absolutne
 • /491 _____ 0... 4 bar ci¶nienie absolutne
 • /492 _____ 0... 6 bar ci¶nienie absolutne
 • /493 _____ 0... 10 bar ci¶nienie absolutne
 • /494 _____ 0... 16 bar ci¶nienie absolutne
 • /495 _____ 0... 25 bar ci¶nienie absolutne
 • /999 _____ inny zakres
  • wyj¶cia

  • 405 _____ 4 ... 20mA
  • 412 _____ 0,5 ... 4,5 V
  • 415 _____ 0 .... 10 V
  • 420 _____ 1 .... 6V
   • przył±cze procesowe

   • 502 _____ G ¼
   • 504 _____ G ½
   • 511 _____ G ¼ -18 NPT;
   • 512 _____ G ½ -14 NPT;
   • możliwe inne wykonania
    • materiał
    • 20 stal nierdzewna
     • przył±cze elektryczne

     • 12 ___ z kablem przymocowanym na stale
     • 61 ___ kostka przył±czeniowa
dTRANS p01

[dokumentacja techniczna] pdf98KB


powrót