home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

URZĄDZENIA FOTOCZUŁE (karta nr 941)

 

 SKANER LASEROWY  

BARIERA ŚWIETLNA

Kurtyny świetlne wykorzystywane są do zabezpieczenia stref o różnych kształtach. Bariera jest tworzona przez ochronne pole promieniowania podczerwonego pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem o rozdzielczości od 14 do 40mm.. Kiedy to pole jest naruszone, sygnalizowana jest konieczność zatrzymania ruchu maszyny. Gdy pole ochronne nie jest naruszone lub system bezpieczeństwa zostanie wyzerowany, maszyna rusza ponownie.

Skaner laserowy jest autonomiczną jednostką monitorującą swoje otoczenie bez konieczności stosowania np. folii refleksyjnych lub specjalnych odbiorników. Kontury pola ochronnego definiowane są dowolnie przez użytkownika, ściśle z kształtem niebezpiecznego obszaru. Stosowana podczerwona wiązka laserowa skanera dostrzega przedmioty lub osoby wchodzące w jego pole działania i uruchamia funkcje ochronne lub nawigacyjne.

    

powrót