home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Wielofunkcyjne testery instalacji serii 1650 (karta nr 971)

fluke
 
cennik
fluke

Symbol

FLUKE 1651

FLUKE 1652

FLUKE 1653

Właściwości:

 

1651

1652

1653

Funkcje pomiarowe

Napięcie i częstotliwość

x

x

x

Biegunowość okablowania

x

x

x

Resystancja izolacji

500, 1000 V

250, 500, 1000 V

50, 100, 250, 500, 1000 V

Ciągłość obwodu

x

x

x

Rezystancja pętli i linii

x

x

x

PFC/PSC (prąd zwarcia)

x

x

x

Czas wyzwolenia RCD (wyłącznika różnicowoprądowego)

x

x

x

Poziom prądu wyzwolenia RCD

 

x
test przebiegów piłowych

x
test przebiegów piłowych

Test kolejności wyzwalania RCD

 

x

x

Test czułości wyłączników RCD

 

x

x

Rezystancja uziemienia

 

 

x

Wskaźnik kolejności faz

 

 

x

Inne funkcje

Autotest

x

x

x

Zgodny z EN 61557*/VDE 0413

x

x

x

Podświetlany wyświetlacz

x

x

x

Wskaźnik napięcia linii

x

x

x

Wskaźnik baterii i funkcja testu baterii

x

x

x

Pamięć, interfejs

Pamięć (500 pomiarów)

 

 

x

Interfejs do komputera

 

 

x

Znacznik czasu (z FlukeView® Forms)

 

 

x

Oprogramowanie

 

 

Opcja

*
1651: sekcje 1,2,3,4,6,10
1652: sekcje 1,2,3,4,6,10
1653: sekcje 1,2,3,4,5,6,7,10

powrót