home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Przekaźniki nadzorcze (karta nr 687)

SERIA 71.31 - nadzór napięcia 3-faz.

przekaźnik
71.31.8.400.1010
przekaźnik
71.31.8.400.1021
 • nadzór napięcia sieciowego sieciowego 3-fazowego-400 V,
 • nadzór nad przepięciem i niedomiarem napięcia z regulowanymi wartościami granicznymi,
 • długie opóźnienie ponownego włączenia, w celu uniknięcia problemów z wysokim prądem załączenia,
 • nadzór napięcia sieciowego 400 VAC 50/60 Hz,
 • regulowane poziomy nadzoru (±5 … ±20) % UN,
 • czas opóźnienia 5 minut lub 10 minut wybierany przełącznikiem

przekaźnik
 • nadzór napięcia sieciowego sieciowego 3-fazowego-400 V,
 • nadzór nad przepięciem i niedomiarem napięcia z regulowanymi wartościami granicznymi,
 • regulowany czas reakcji wyłączenia,
 • pamięć błędów,
 • sieciowego 400 VAC 50/60 Hz,
 • poziomy nadzoru (0,8...0,95)UN­­>U>1,15UN
 • regulowany czas opóźnienia (0,1 ... 12) s
 • pamięć błędów wybierana przełącznikiem
 • kasowanie błędów poprzez zmianę pozycji przełącznika Memory z ON na OFF i z powrotem na ON lub przerwanie napięcia zasilania

przekaźnik

Wymiary:

przekaźnik
przekaźnik
71.31.8.400.2000

Nadzór zasilania 3-fazowego:

 • asymetria faz,
 • kolejność faz,
 • zanik fazy.

 • nadzór napięcia sieciowego 400 VAC 50/60 Hz,
 • regulowana asymetria jednej lub dwóch faz (- 5 … - 20) % UN,
 • nadzór napięcia roboczego U przy A1(1) i/lub A2(5) > 1,11 UN.

przekaźnik

Wymiary:

przekaźnik

powrót