home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

ZI 1-6 (karta nr 883)

PRZEZNACZENIE:

ZI służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych takich jak: silniki, żarówki, układy automatyki, itp., o średnim poborze mocy, które wymagają stabilnego, dobrze filtrowanego i niezależnego od zmian napięcia sieci napięcia zasilającego.

ZI 1-6

DANE TECHNICZNE:

ZI 1-6

 

- moc wyjściowa

50 W

- sprawność

87%

- minimalne obciążenie

0%

- temperatura robocza

-10 do 60oC

- ograniczenie prądowe

Imax>110% Inominalny

- częstotliwość kluczowania

70 kHz

- wymiary

6 modułów (105 mm)

- waga

190 g

- montaż

na szynie 35 mm

MOTAŻ:

Przed podłączeniem przewodu zasilającego (230 V) odłączyć napięcie sieci od instalacji, do której będzie przyłączony zasilacz. Sieć 230 V należy podłączyć do zacisków wejściowych zasilacza. Odbiornik podłączyć do zacisków wyjściowych zasilacza zgodnie z zaznaczoną polaryzacją. Po włączeniu napięcia sieci układ jest gotowy do pracy.

UWAGA!

Jeżeli nap. zasilające spadnie poniżej 160V zasilacz będzie nadal stabilizować nap. wyj., ale maksymalny prąd wyj. będzie spadać współbieżnie ze spadkiem nap. zasilającego. Ze względu na wysoką częstotliwość pracy przetwornicy niektóre, bardzo czułe urządzenia radiowe lub mikro-procesorowe mogą pracować nieprawidłowo. Zaleca się zainstalowanie dodatkowego filtru (składającego się z dławika skompensowanego prądowo o indukcyjności 2x5-15mH i kondensatora C=0,33-1 μF) pomiędzy zasilaczem a odbiornikiem. Przy zwiększeniu obciążenia powyżej Imax zasilacz będzie stabilizować prąd, a nap. wyj. będzie spadać. Jeżeli nap. wyj. spadnie do ok. 40% zasilacz wyłączy się i będzieco 1,5-2 s próbkować. Podobnie zdarzy sie przy podłączenia odbiornika, który pobiera duży prąd rozruchowy (np. zimna żarówka). Jeżeli przeciążenie nie jest zbyt duże , zasilacz po kilku próbach ( na przykład. stopniowe rozgrzewanie włókna żarówki) wystartuje. Jeżeli obciążenie jest zbyt duże zasilacz będzie próbkować do momentu odłączenia obciążenia.

powrót