home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

WN-723 (karta nr 874)

PRZEZNACZENIE:

Wskaźniki napięcia służą do ciągłego pomiaru wartości napięcia w sieci. Przedział wskazywanego napięcia z dokładnością 2,5V wynosi od 200 do 245V. Napięcie równe lub wyższe od 250V jest wskazywane świeceniem najwyższej diody > napięcie równe lub niższe od 200V jest wskazywane świeceniem najniższej diody < . Wartość napięcia z przedziału tolerancji (od 215 do 245V) jest wskazywana świeceniem zielonych diod LED, pozostałe wartości są wskazywane świeceniem diod czerwonych.

WN-723

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe

3x400V+N

- pozycja zamontowania

obojętna

- wskaźnik napięcia

11 diod LED

- wymiary

2 moduły (35mm)

- temp pracy

-25 do +50oC

- przyłącze

zaciski 4 mm2

- stopień ochrony

IP 40

- dokładność wskazań

około 2,5V

WN-723

powrót