home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

WN-711 (karta nr 873)

PRZEZNACZENIE:

Wskaźniki napięcia służą do ciągłego pomiaru wartości napięcia w sieci. Przedział wskazywanego napięcia z dokładnością 2,5V wynosi od 200 do 245V. Napięcie równe lub wyższe od 250V jest wskazywane świeceniem najwyższej diody > , napięcie równe lub niższe od 200V jest wskazywane świeceniem najniższej diody <. Wartość napięcia z przedziału tolerancji (od 215 do 245V) jest wskazywana świeceniem zielonych diod LED, pozostałe wartości są wskazywane świeceniem diod czerwonych.

WN-711

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie

230V AC

- pozycja zamontowania

obojętna

- wskaźnik napięcia

11 diod LED

- wymiary

1 moduł (17,5mm)

- temp pracy

-25 do +50oC

- przyłącze

zaciski 4 mm2

- stopień ochrony

IP 40

- dokładność wskazań

około 2,5V

WN-711

powrót