ograniczniki poboru mocy
home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Ogranicznik poboru mocy OMS-635 (karta nr 282)

PRZEZNACZENIE:

Ogranicznik mocy z automatem schodowym - przystosowany do montażu w skrzynkach rozdzielczych - przeznaczony jest do utrzymania włączonego oświetlenia klatki schodowej, korytarza lub innego obiektu przez określony czas (ustawiany - od ok. 0.5 min. do ok. 10 min.) po upływie którego oświetlenie zostanie automatycznie wyłączone. Wbudowana funkcja ogranicznika mocy zabezpiecza obwód przed wzrostem obciążenia powyżej ustawioną wartość (np. przy podłączeniu obcego niepożądanego odbiornika energii elektrycznej).

OMS-635

DZIAŁANIE:

Naciśnięcie przycisku na klatce schodowej powoduje zadziałanie automatu schodowego i odmierzanie ustawionego czasu. Po jego odmierzeniu następuje rozwarcie styków i oświetlenie zostaje wyłączone. Pokrętłem "MOC" ustawiane jest maksymalne obciążenie, jakie można pobierać z sieci nie powodując wyłączenia napięcia (suma mocy żarówek podłączonych do instalacji oświetleniowej załączanych automatem schodowym). Zwiększenie obciążenia ponad ustawioną wartość spowoduje wyłączenie automatu i oświetlenia. Powtórne zadziałanie automatu schodowego jest możliwe po czasie 30 sek., pod warunkiem usunięcia przyczyny przeciążenia, poprzez ponowne naciśnięcie przycisku na klatce schodowej.

UWAGA!

OMS-635 zawiera układ opóźniający zadziałanie w przypadku chwilowych przekroczeń ustalonego ograniczania mocy (ok. 1,5-2 sek.).

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie

180 - 240V, 50Hz

- Imax

10 A

- regulacja czasu pracy

0.5 - 10 min.

- regulacja obciążenia

200-1000VA

- opóźnienie ponownego zadziałania po wyłączeniu na skutek przeciążenia

30 sek.

- temp. pracy

-25 do +50oC

- mocowanie

szyna 35 mm

- wymiary

3 moduły (52,5mm)

- pozycja zamontowania

obojętna

- sygnalizacja zasilania

LED zielona

- sygnalizacja stanu pracy

LED czerwona

- przyłącze

zaciski śrubowe 4mm2

OMS-635 powiększ schemat

powrót