ogranicznik mocy
home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Ogranicznik poboru mocy OM-631 (karta nr 281)

PRZEZNACZENIE:

Ogranicznik Mocy OM-631 służy do automatycznego ograniczania poboru mocy w obwodach energetycznej instalacji jednofazowej.

OM-631

DZIAŁANIE:

OM -631 zapewnia niezakłócony pobór energii gdy łączna moc odbiorników w kontrolowanym obwodzie jest niższa od ustalonej ogranicznikiem. Przekroczenie ustalonego poboru mocy w obwodzie z ogranicznikiem powoduje odłączenie zasilania. Pokrętłem “ MOC “ ustala się próg poboru mocy po przekroczeniu którego nastąpi odłączenie zasilania ( 200 - 1000 VA ). Zasilanie zostanie wznowione automatycznie jeśli wartość obciążenia powróci poniżej ustalonego ogranicznikiem z opóźnieniem 30 sek. Dioda zielona U wskazuje zasilanie urządzenia. Dioda czerwona R wskazuje przekroczenie ustalonego ogranicznikiem progu obciążenia.

UWAGA!

OM-631 zawiera układ opóźniający zadziałanie w przypadku chwilowych przekroczeń ustalonego ograniczania mocy (ok. 1,5-2 sek.).

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie

230 V (+10,-15%), 50 Hz

- ograniczenie mocy -regulowane

200 VA do 1000 VA

- opóźnienie zadziałania

1,5 sek.

- opóźnienie powrotu - regulowane

30 sek.

- element wykonawczy

przekaźnik 16A

- temp. pracy

-25 do +50oC

- przyłącze

zaciski śrubowe 4mm2

- wymiary

3 moduły (52,5mm)

- montaż

na szynę 35 mm

Podłączenie:

1. OM-631 zaciskami 5 (L) i 7 (Lo) włączamy w przerwany obwód instalacji kontrolowanej ogranicznikiem.
2. Zacisk 6 - przyłączamy do N instalacji.

OM-631 powiększ schemat

powrót