ogranicznik poboru mocy
home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

OM-2 (karta nr 280)

PRZEZNACZENIE:

Ogranicznik Mocy OM - 2 służy do automatycznego ograniczania poboru mocy w obwodach energetycznej instalacji jednofazowej.

OM-2

DZIAŁANIE:

OM -2 zapewnia niezakłócony pobór energii gdy łączna moc odbiorników w kontrolowanym obwodzie jest niższa od ustalonej ogranicznikiem. Przekroczenie ustalonego poboru mocy w obwodzie z ogranicznikiem powoduje odłączenie zasilania. Prawym pokrętłem ustala się próg poboru mocy ( 200 - 2000 VA ) po przekroczeniu którego nastąpi odłączenie zasilania. Zasilanie zostanie ponownie załączone po upływie czasu ustawionego lewym pokrętłem  ( 4 - 150 sek. ) jeśli wartość obciążenia powróci poniżej ustalonego ogranicznikiem.

UWAGA!

OM-2 zawiera układ opóźniający zadziałanie w przypadku chwilowych przekroczeń ustalonego ograniczania mocy (ok. 1,5-2 sek.).

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie

230 V (+10,-15%), 50 Hz

- ograniczenie mocy -regulowane

200 VA do 2000 VA

- opóźnienie zadziałania

1,5-2 sek.

- opóźnienie powrotu - regulowane

4 - 150 sek.

- element wykonawczy

przekaźnik 16A

- temp. pracy

-25 do +50oC

- wymiary

26x50x67 mm

- montaż

2 wkręty do podłoża

Podłączenie:

1. Zasilanie podłączamy do zacisków 3(L) i 2(N).
2. Obwód kontrolowany włączamy między zaciski 1 i 2 .

OM-2

powrót