ogranicznik mocy
home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

Ogranicznik mocy OM-1 (karta nr 279)

PRZEZNACZENIE:

Ogranicznik Mocy OM - 1 służy do automatycznego ograniczania poboru mocy w obwodach energetycznej instalacji jednofazowej.

OM-1

DZIAŁANIE:

OM -1 zapewnia niezakłócony pobór energii gdy łączna moc odbiorników w kontrolowanym obwodzie jest niższa od ustalonej ogranicznikiem.  Przekroczenie ustalonego poboru mocy w obwodzie z ogranicznikiem powoduje odłączenie zasilania.  Pokrętłem ustawiamy próg poboru mocy, po przekroczeniu którego nastąpi odłączenie zasilania ( 200 - 2000 VA ).  Zasilanie zostanie ponownie włączone jeśli wartość obciążenia powróci poniżej ustalonego ogranicznikiem.

UWAGA!

OM-1 zawiera układ opóźniający zadziałanie w przypadku chwilowych przekroczeń ustalonego ograniczania mocy (ok. 1,5-2 sek.).

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie

230 V (+10,-15%), 50 Hz

- ograniczenie mocy -regulowane

200 VA do 2000 VA

- opóźnienie zadziałania

1,5-2 sek.

- opóźnienie powrotu

30 sek.

- element wykonawczy

przekaźnik 16A

- temp. pracy

-25 do +50oC

- wymiary

26x50x67 mm

- montaż

2 wkręty do podłoża

Podłączenie:

1. Zasilanie podłączamy do zacisków 3(L) i 2(N).
2. Obwód kontrolowany włączamy między zaciski 1(L') i 2(N) .

OM-1

powrót