home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

AS-223
AS-224 (karta nr 301)

PRZEZNACZENIE:

Automat schodowy przystosowany do montażu w skrzynkach rozdzielczych na szynę - przeznaczony jest do utrzymania włączonego oświetlenia klatki schodowej, korytarza lub innego obiektu przez określony czas (ustawiany - od ok. 0.5 min. do ok. 10 min.) po upływie którego oświetlenie zostanie automatycznie wyłączone. Funkcja przeciwblokady nie pozwala na ciągłe świecenie oświetlenia po zablokowaniu wyłącznika schodowego.

UWAGA1

AS-223 i AS-224 może współpracować z przyciskami wyposażonymi w neonówki. W przypadku dużej liczby neonówek ( więcej niż 10) urządzenie może błędnie reagować na impulsy. Zalecane dołączenie dodatkowego kondensatora 0,15 - 0,33 m F/275 V~ między wejście START, a wejście N.

AS-223

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie
AS-223
AS-22424V AC/DC


180-240V, 50Hz

- max prąd odbiorników

16 A

- opóźnienie wyłączenia - regulowane

0,5 - 10 min.

- opóźnienie zadziałania

< 1 sek.

- temp pracy

-25 do +50oC

- mocowanie

szyna 35 mm

- wymiary

2 moduły (35 mm)

- przyłącze

zaciski 4 mm2

- stopień ochrony

IP 40

MONTAŻ:

1. Sprawdzić na obudowie napięcie pracy .
2. Wyłączyć zasilanie (bezpiecznik).
3. Przewody instalacji podłączyć wg schematu poniżej.

URUCHOMIENIE:

1. Załączyć zasilanie (bezpiecznik).
2. Wyregulować czas podtrzymania załączonego oświetlenia.

UWAGA1

1. Zablokowanie wyłącznika spowoduje wyłączenie oświetlenia po nastawionym czasie
2. Ponowne załączenie oświetlenia wymaga usunięcia blokady wyłącznika

AS-223, AS-224 powiększ schemat

Dla AS-224 kolejność podłączenia przewodów zasilania dowolna

powrót