home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

AS-222T (karta nr 300)

PRZEZNACZENIE:

Automat schodowy przystosowany do montażu w skrzynkach rozdzielczych na szynę - przeznaczony jest do utrzymania włączonego oświetlenia klatki schodowej, korytarza lub innego obiektu przez określony czas (ustawiany - od ok. 0.5 min. do ok. 10 min.) po upływie którego następuje zredukowanie jasności o połowę na czas około 30 sek. Dopiero po tym czasie nastąpi całkowite wyłączenie oświetlenia (unika się nagłej ciemności, pozostaje czas na bezpieczne dojście do wyłącznika). Dodatkowa funkcja przeciwblokady nie pozwala na ciągłe świecenie oświetlenia po zablokowaniu wyłącznika schodowego.

UWAGA1

AS-222T nie może współpracować z przyciskami wyposażonymi w neonówki.

AS-222T

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie

180-240V, 50Hz

- max prąd odbiorników

10 A

- opóźnienie wyłączenia - regulowane

0,5 - 10 min.

- opóźnienie zadziałania

< 1 sek.

- dodatkowy czas podtrzymania świecenia ze zredukowaną jasnością

30 sek

- temp pracy

-25 do +50oC

- mocowanie

szyna 35 mm

- wymiary

2 moduły (35 mm)

- przyłącze

zaciski 4 mm2

- stopień ochrony

IP 40

MONTAŻ:

1. Sprawdzić na obudowie napięcie pracy .
2. Wyłączyć zasilanie (bezpiecznik).
3. Przewody instalacji podłączyć wg schematu poniżej.

URUCHOMIENIE:

1. Załączyć zasilanie (bezpiecznik).
2. Wyregulować czas podtrzymania załączonego oświetlenia.

UWAGA1

1. Zablokowanie wyłącznika spowoduje wyłączenie oświetlenia po nastawionym czasie
2. Ponowne załączenie oświetlenia wymaga usunięcia blokady wyłącznika

AS-222T powiększ schemat

powrót