home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

ASO-201
ASO-204 (karta nr 295)

PRZEZNACZENIE:

Automat schodowy przystosowany do montażu na tablicowego - przeznaczony jest do utrzymania włączonego oświetlenia klatki schodowej, korytarza lub innego obiektu przez określony czas (ustawiany - od ok. 0.5 min. do ok. 10 min.) po upływie którego oświetlenie zostanie automatycznie wyłączone.

ASO-201, ASO-204

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie
ASO-201
ASO-204


180-240V, 50Hz
24V AC/DC

- max prąd odbiorników

16 A

- pozycja zamontowania

obojętna

- opóźnienie wyłączenia - regulowane

0.5 - 10 min.

- opóźnienie zadziałania

< 1 sek.

- temp pracy

-25 do +50oC

- mocowanie

dwa wkręty do podłoża

- wymiary

25 x 50 x 70mm

- przyłącze

zaciski 4 mm2

- stopień ochrony

IP 40

MONTAŻ:

1. Sprawdzić na obudowie napięcie pracy danego egzemplarza ASO.
2. Wyłączyć zasilanie (bezpiecznik).
3. Przewody instalacji podłączyć wg poniższego schematu.
4. W przypadku potrzeby załączenia większych mocy stosować stycznik.

URUCHOMIENIE:

1. Załączyć zasilanie (bezpiecznik).
2. Wyregulować czas podtrzymania załączonego oświetlenia.

ASO-201, ASO-204

Dla ASO-204 kolejność podłączenia przewodów zasilania dowolna

powrót