home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

ASO-220, ASO-24 (karta nr 294)

PRZEZNACZENIE:

ASO - wyłącznik czasowy, służy do utrzymania włączonego oświetlenia klatek schodowych korytarzy lub innych obiektów przez określony czas (ustawiony pokrętłem - od około 0.5 min. do około 10 min. po upływie którego oświetlenie zostanie automatycznie wyłączone.

ASO-220, ASO-24

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie
ASO-22
ASO-24


180 - 240 V, 50 Hz
24V AC/DC

- max prąd odbiorników

10 A

- opóźnienie wyłączenia - regulowane

0.5 min. do 10 min.

- opóźnienie zadziałania

< 1sek.

- temperatura pracy

-25°C do 50°C

- długość przyłącza

0.45 m

- wymiary

26 x 50 x 70 mm

- stopień ochrony

IP 40

MONTAŻ:

1. Sprawdzić na obudowie napięcie pracy danego egzemplarza ASO.
2. Wyłączyć zasilanie (bezpiecznik).
3. Przewody instalacji podłączyć wg poniższego schematu.
4. W przypadku potrzeby załączenia większych mocy stosować stycznik.

URUCHOMIENIE:

1. Załączyć zasilanie (bezpiecznik).
2. Wyregulować czas podtrzymania załączonego oświetlenia.

ASO-220, ASO-24 powiększ schemat

Dla ASO-24 kolejność podłączenia przewodów zasilania dowolna

powrót