home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

AZH-S, AZH-S plus (karta nr 289)

PRZEZNACZENIE:

Automat Zmierzchowy służy do załączania oświetlenia ulic, placów, wystaw sklepowych, reklam itp. o zmierzchu i wyłączania tegoż oświetlenia o świcie.

AZH-S, AZH-S plus

DZIAŁANIE:

Sondę automatu umieszczamy w miejscu o stałym dostępie naturalnego światła dziennego, które zmianami swej intensywności będzie powodować załączanie i wyłączanie oświetlenia. Pora załączenia oświetlenia może być ustawiona przez użytkownika potencjometrem znajdującym się na obudowie wkrętakiem 4 mm. Obrót w stronę "księżyca" - załączy później, obrót w stronę "słoneczka" - załączy wcześniej. AZH-S posiada układ opóźniający załączenie i wyłączenie oświetlenia, niwelując w ten sposób wpływ zakłóceń np. wyładowań atmosferycznych, na pracę automatu.

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie

180 - 240 V 50 Hz

- max prąd obciążenia rezyst.

16 A

- próg zadziałania regulowany

od 2 do 1000 Lx

- próg zadziałania ustawiony

ok. 7 Lx

- histereza

ok. 15 Lx

- opóźnienie załączenia

1 do 15 sek.

- opóźnienie wyłączenia

10 do 30 sek.

- temperatura pracy

-25°C do 50°C

- pobór mocy

0,6W

- wymiary

26 x 50 x 67

- przyłącze

zaciski śrubowe 4mm2

- mocowanie

dwa wkręty do podłoża

- fotoelement zewnętrzny hermetyczny

IP65 przyłączany dowolną długością przewodu

MONTAŻ:

Połączenie należy wykonać po uprzednim odłączeniu zasilania. Przy montażu należy przestrzegać, aby czujnik nie był oświetlony przez załączane oświetlenie lub inne źródła światła. Przewody podłączyć w/g schematu na obudowie:
Zacisk 1 - przewód fazowy
Zacisk 3 - przewód neutralny
Zaciski 2, 3 - źródło światła
Zaciski 4, 5 - sonda hermetyczna (kolejność przewodów obojętna)

AZH-S, AZH-S plus

powrót