home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

AWZ-30 (karta nr 288)

PRZEZNACZENIE:

AWZ-30 służy do automatycznego załączania oświetlenia ulic, placów, wystaw sklepowych, reklam itp. o zmierzchu i wyłączania tegoż oświetlenia o świcie.

AWZ-30

DZIAŁANIE:

AWZ -30 umieszczamy w miejscu o stałym dostępie naturalnego światła dziennego, które zmianami swej intensywności będzie powodować załączanie wyłączanie oświetlenia. Pora załączenia oświetlenia może być ustawiona przez użytkownika potencjometrem znajdującym się wewnątrz obudowy wkrętakiem 4 mm.  Obrót w stronę "księżyca" - załączy później, obrót w stronę "słoneczka" - załączy wcześniej. AWZ-30 posiada układ opóźniający załączenie i wyłączenie oświetlenia, niwelując w ten sposób wpływ zakłóceń np. wyładowań atmosferycznych, na pracę automatu.

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie

180 - 240 V 50 Hz

- max prąd obciążenia rezyst.

30 A

- próg zadziałania regulowany

od 2 do 1000 Lx

- próg zadziałania ustawiony

ok. 7 Lx

- histereza

ok. 15 Lx

- opóźnienie załączenia

1 do 15 sek.

- opóźnienie wyłączenia

10 do 30 sek.

- temperatura pracy

-25°C do 50°C

- pobór mocy

0,6W

- wymiary

35 x 74 x 86

- przyłącze

zaciski śrubowe 4mm2

- mocowanie

dwa wkręty do podłoża

- stopień ochrony

IP65

MONTAŻ:

Przy montażu należy przestrzegać, aby czujnik nie był oświetlony przez załączane lub inne źródła światła. W celu podłączenia przewodów (w/g schematu na obudowie) należy odkręcić pokrywę, przełożyć przewody przez dławik i zamocować końce do odpowiednich zacisków, przykręcić obudowę do podłoża dwoma załączonymi wkrętami, po czym przykręcić pokrywę. Połączenie należy wykonać po uprzednim odłączeniu zasilania.

AWZ-30

powrót