home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

CR-810 (karta nr 659)

PRZEZNACZENIE:

Przekaźnik rezystancyjny (termiczny) służy do ochrony urządzeń elektrycznych przed niepożądanym wzrostem temp. przy wykorzystaniu czujników termistorowych PTC połączonych szeregowo w ilości 1-6szt

CR-810

DZIAŁANIE:

Prawidłowa praca (zwarte styki 3-7) jest sygnalizowana świeceniem zielonej diody LED (właściwe napięcie zasilania, prawidłowa temp. kontrolowanego urządzenia, sprawny obwód podłączonych czujników PTC). Wzrost temp. przynajmniej jednego z czujników ponad wartość znamionową powoduje wzrost jego rezystancji, po przekroczeniu wartości 3000Ω następuje rozwarcie styków 3-7 i zapalenie czerwonej diody LED. Załączenie układu nastąpi automatycznie, jeżeli rezystancja pętli czujników PTC spadnie poniżej wartości 1800Ω (obniżenie temp. kontrolowanego urządzenia). Styk przekaźnika wykonawczego jest również otwarty gdy rezystancja pętli obniży się do 15Ω (np. zwarcie przewodów) lub nastąpi wyłączenie napięcia zasilającego.

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie

180-240 V AC
24 V AC/DC

- max prąd obciążenia

16A

- rezystancja otwarcia styków

R>3000Ω
R<15Ω

- rezystancja zamknięcia styków

60Ω< R <1800Ω

- max rezystancja pętli czujników w stanie zimnym

R=1500Ω

- sygnalizacja zasilania

LED zielona

- sygnalizacja awarii

LED czerwona

- wymiary

1 moduł (17,5mm)

- przyłącze

zaciski śrubowe do 4mm2

- montaż

na szynę 35 mm

- stopień ochrony

IP40


powiększ schemat

Dla CR-810 24V kolejność podłączenie przewodów zasilania dowolna.

powrót