home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

BIS-413 (karta nr 650)

PRZEZNACZENIE:

BIS-413 umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. Załączenie odbiorników następuje po impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem dowolnego przycisku, a wyłączenie odbiorników nastąpi po następnym impulsie lub samoczynnie po odmierzonym czasie. Dwukrotne naciśnięcie przycisku sterującego w czasie do 1s, spowoduje załączenie oświetlenia na stałe, aż do momentu podania następnego impulsu, który wyłączy przekaźnik.

BIS-413

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie

180÷240V 50Hz
24V AC/DC

- max. prąd odbiorników

16A

- prąd sterujący

0,5÷1mA

- opóźnienie zadziałania

0,1÷0,2 s.

- styki przekaźnika

1P

- wyjście

izolowane galwanicznie od sieci

- temperatura pracy

-25°C÷45°C

- sygnalizacja zasilania

LED zielona

- sygnalizacja stanu pracy

LED czerwona

- zakres czasowy

1 do 12 min.

- opóźnienie załączenia

od 0,1 do 0,2 sek

- opóźnienie wyłączenia

od 0,1 do 0,2 sek

- wymiary

1 moduł (17,5mm)

- montaż

na szynie 35mm

- przyłącze

zaciski 4 mm2

- stopień ochrony

IP40

UWAGA!

Po zaniku napięcia zasilania dłuższym niż 1 sekunda niezależnie od położenia styków przekaźnik ustawia się w stan wyłączenia.

   
powiększ schemat                powiększ schemat

Dla BIS-402 24V kolejność podłączenie przewodów zasilania dowolna.

powrót