home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

PCS-506 (karta nr 641)

PRZEZNACZENIE:

Przekaźniki czasowe wykonane są w technice mikroprocesorowej i przeznaczone do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej, wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji itp.

PCS-506

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie

230V AC

- Imax prąd odbiorników

10A

- styki przekaźnika

1Z

- opóźnienie zadziałania -
funkcje awersyjne

< 50 msek.

- impuls sterujący

min 50ms

- zakres czasowy

0,1 sek. do 24 godz. (ustawiany w jednym z sześciu podzakresów)

- temperatura pracy

-25 °C do 50 °C

- wymiary

Ø=55mm, h=13mm

- montaż

do puszki podtynkowej Ø=60mm

- przyłącze

przewody 10cm

UWAGA!

*Wybór określonego zakresu czasowego oraz funkcji pracy przekaźnika polega na ustawieniu odpowiedniej kombinacji przełączników (czarne pole w diagramie oznacz pozycję przełącznika).
*Zadane zakresy czasowe i funkcje pracy przekaźnika realizowane są w momencie włączenia zasilania.
*Przy włączonym zasilaniu układ nie reaguje na zmianę nastaw funkcji pracy, natomiast możliwa jest płynna regulacja czasu w ustawionym zakresie.
*Praca z nowo ustawioną funkcją pracy następuje po powtórnym włączeniu zasilania.
*Praca z nowym zakresem czasowym następuje po powtórnym włączeniu zasilania lub jeśli układ był w stanie spoczynku po nowym impulsie START.

FUNKCJE CZASUFUNKCJE PRACYUstawienie przełączników zakresu czasowego kombinacji ON powoduje trwałe zwarcie styków przekaźnika wykonawczego przy włączonym zasilaniu. Ustawienie kombinacji OFF powoduje trwałe rozwarcie styków przekaźnika wykonawczegopowiększ schemat

symulator obecności: w czasie podania sygnału START układ losowo załącza i wyłącza przekaźnik na czas od 20s do 20min. Rozpoczyna od załączenia przekaźnika. Po odjęciu sygnału START układ wyłącza przekaźnik. Nie reaguje na nastawy czasowepowiększ schemat

Przekaźnik bistabilny z automatem schodowym. Jedno naciśnięcie przycisku START powoduje załączenie przekaźnika na nastawiony czas. Kolejny impuls START w czasie odmierzania czasu powoduje wyłączenie przekaźnika. Dwa impulsy START w czasie krótszym niż 1s powoduje załączenie przekaźnika na stałe. Kolejny impuls wyłącza przekaźnikpowiększ schemat

Generator o współczynniku wypełnienia 50%, rozpoczynający pracę od stanu załączenia. Działa w czasie podania napięcia START. Z chwilą odłączenia sygnału START przerywa załączeniepowiększ schemat

Opóźnione załączenie przekaźnika sygnałem START. W czasie, gdy przekaźnik jest załączony, kolejny impuls START wyłącza go. Następny impuls START powoduje ponowne odmierzanie czasu i załączenie przekaźnika. Przerwa między zboczem opadającym sygnału kasującego, a zboczem narastającym sygnału START powodującym kolejne odmierzanie czasu- min. 0,5spowiększ schemat

funkcja F - generowanie pojedynczego impulsu o czasie t zboczem narastającym sygnału START, w trakcie odmierzania czasu układ nie reaguje na impulsy STARTpowiększ schemat

funkcja G - generowanie pojedynczego impulsu o czasie t zboczem opadającym sygnału START, w trakcie odmierzania czasu układ nie reaguje na impulsy STARTpowiększ schemat

funkcja H - opóźnienie przy wyłączeniu z możliwością podtrzymania. Zbocze narastające sygnału START powoduje załączenie przekaźnika, natomiast zbocze opadające powoduje rozpoczęcie odmierzania czasu. Podanie sygnału START w trakcie odmierzania czasu powoduje przedłużenie cyklu o kolejny czas t zboczem opadającympowiększ schemat

funkcja I - opóźnienie przy włączeniu i opóźnienie przy wyłączeniu z możliwością podtrzymania. Jeśli napięcie START jest krótsze niż 45s układ je ignoruje, jeśli jest dłuższe niż 45s to po tym czasie przekaźnik włącza się a odmierzanie czasu rozpoczyna się zboczem opadającym sygnału START. Jeśli w trakcie odmierzania czasu nastąpi kolejny impuls START to zbocze opadające tego sygnału spowoduje odmierzanie czasu od początku, np. do wentylacji: krótkotrwałe załączenie oświetlenia nie załącza wentylatora, załączenie oświetlenia na dłużej niż 45s powoduje jego załączenie.


powiększ schemat

powrót