home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

PCS-516 (karta nr 640)

PRZEZNACZENIE:

Przekaźniki czasowe wykonane są w technice mikroprocesorowej i przeznaczone do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej, wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji itp.

PCS-516

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie

180-240 V AC / 24 V AC/DC

- Imax prąd odbiorników

10A

- styki przekaźnika

1P

- opóźnienie zadziałania -
funkcje awersyjne

< 50 msek.

- impuls sterujący

min 50ms

- wyjście

izolowane galwanicznie od sieci

- sygnalizacja zasilania

LED zielona

- sygnalizacja stanu styków

LED czerwona

- zakres czasowy

0,1 sek. do 24 godz. (ustawiany w jednym z sześciu podzakresów)

- temperatura pracy

-25 °C do 50 °C

- wymiary

1 moduł (17,5mm)

- montaż

szyna 35mm

- przyłącze

zaciski śrubowe do 4mm2

- stopień ochrony

IP 40


powiększ schemat

Ustawienie przełącznika obrotowego zakresu czasowego w pozycji ON powoduje trwałe zwarcie styków przekaźnika wykonawczego przy włączonym zasilaniu, jeśli zostanie podane napięcie RESET to przekaźnik wyłączy się na czas przyłożenia tego napięcia. Ustawienie w pozycji OFF powoduje trwałe rozwarcie styków przekaźnika wykonawczego. Podanie napięcia RESET w trakcie wykonywania funkcji od A do I powoduje powrót przekaźnika do stanu początko-wego (zwarte styki 3-5). Przy funkcji K podanie napięcia RESET powoduje trwałe załączenie przekaźnika (zwarte styki 3-7).

UWAGA!

*Zadane zakresy czasowe i funkcje pracy przekaźnika realizowane są w momencie włączenia zasilania.
*Przy włączonym zasilaniu układ nie reaguje na zmianę nastaw zakresu czasowego i funkcji pracy, możliwa jest płynna regulacja czasu w ustawionym zakresie.
*Praca z nowo ustawionym zakresem czasu i funkcją następuje po powtórnym włączeniu zasilania lub po krótkotrwałym podaniu napięcia RESET po dokonaniu zmian.
*Jeśli przy włączonym zasilaniu zostanie zmieniona funkcja (na funkcję F, G, H, I, K) i zostanie podanenapięcie START tu układ wykona poprzednio.


powiększ schemat

*Funkcja A (opóźnione załączanie) - po podaniu napięcia zasilającego następuje odmierzanie czasu t. Po jego odmierzeniu zostają zwarte styki przekaźnika wykonawczego.Taki stan trwa do momentu wyłączenia zasilania.powiększ schemat

*Funkcja B (opóźnione rozłączanie) - po podaniu napięcia zasilającego następuje zadziałanie przekaźnika wykonawczego i odmierzanie nastawionego czasu t. Po jego odmierzeniu przekaźnik wraca do stanu początkowegopowiększ schemat

*Funkcja C (praca cykliczna) - po podaniu napięcia zasilającego następuje zadziałanie przekaźnika wykonawczego na czas t. Po jego odmierzeniu styki przekaźnika zostają rozwarte na czas t. Po jego odmierzeniu cykl zaczyna się od początkupowiększ schemat

*Funkcja D (praca cykliczna) - po podaniu napięcia zasilającego następuje odmierzanie czasu t. Po jego odmierzeniu zostają zwarte styki przekaźnika wykonawczego na czas t. Po jego odmierzeniu cykl zaczyna się od początkupowiększ schemat

*Funkcja E - generowanie impulsu 0,5s po zadanym czasie tpowiększ schemat

*Funkcja F - generowanie pojedynczego impulsu o czasie t zboczem narastającym sygnału START, w trakcie odmierzania czasu układ nie reaguje na impulsy STARTpowiększ schemat

*Funkcja G - generowanie pojedynczego impulsu o czasie t zboczem opadającym sygnału START, w trakcie odmierzania czasu układ nie reaguje na impulsy STARTpowiększ schemat

*Funkcja H - opóźnienie przy wyłączeniu z możliwością podtrzymania. Zbocze narastające sygnału START powoduje załączenie przekaźnika, natomiast zbocze opadające powoduje rozpoczęcie odmierzania czasu. Podanie sygnału START w trakcie odmierzania czasu powoduje przedłużenie cyklu o kolejny czas t zboczem opadającympowiększ schemat

*Funkcja I - opóźnienie przy włączeniu i opóźnienie przy wyłączeniu z możliwością podtrzymania. Jeśli napięcie START jest krótsze niż 45s układ je ignoruje, jeśli jest dłuższe niż 45s to po tym czasie przekaźnik włącza się a odmierzanie czasu rozpoczyna się zboczem opadającym sygnału START. Jeśli w trakcie odmierzania czasu nastąpi kolejny impuls START to zbocze opadające tego sygnału spowoduje odmierzanie czasu od początku, np. do wentylacji: krótkotrwałe załączenie oświetlenia nie załącza wentylatora, załączenie na dłużej niż 45s powoduje jego załączenie


powiększ schemat

*Funkcja K - wyłączenie przekaźnika na określony czas t zboczem narastającym sygnału START. W trakcie odmierzania czasu układ nie reaguje na sygnał START


powiększ schemat

powrót