home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

PCU-520 (karta nr 639)

PRZEZNACZENIE:

Przekaźniki czasowe wykonane są w technice mikroprocesorowej i przeznaczone do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej, wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp.

PCU-520

UWAGA!

Możliwość nastawy dwóch niezależnych czasów t1 i t2 (do sterowania pracą urządzeń, gdzie konieczne jest uzyskanie dwóch różnych czasów: pracy i przerwy).

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie

180-240 V AC
24V AC/DC

- Imax

2x8A

- styki przekaźnika

2P

- opóźnienie zadziałania -
funkcje awersyjne

< 50 msek.

- wyjście

izolowane galwanicznie od sieci

- zakres czasowy

0,1 sek. do 24 godz. (ustawiany w jednym z sześciu podzakresów)

- sygnalizacja zasilania

LED

- sygnalizacja stanu styków

LED

- temperatura pracy

-25 °C do 50 °C

- wymiary

2 moduły (35 mm)

- montaż

szyna 35mm

- przyłącze

zaciski śrubowe do 4mm2

- stopień ochrony

IP 40


powiększ schemat

 

UWAGA!

*Zadane zakresy czasowe przekaźnika realizowane są w momencie włączenia zasilania.
*Przy włączonym zasilaniu układ nie reaguje na zmianę nastaw zakresu czasowego.
*Praca z nowo ustawionym zakresem czasu następuje po powtórnym włączeniu zasilania.
*Praca z nowo ustawionym zakresem czasu i funkcją następuje po powtórnym włączeniu zasilania.


powiększ schemat

*Funkcja AI (praca jednego cyklu) - po podaniu napięcia następuje zadziałanie przekaźnika wykonawczego na czas t1, po jego odmierzeniu następuje powrót do stanu początkowego na czas t2. Po upływie czasu t2 następuje ponowne zadziałanie przekaźnika wykonawczego, aż do momentu zdjęcia zasilania.
*Funkcja RI (praca jednego cyklu) - po podaniu napięcia następuje odmierzanie czasu t1. Po jego odmierzeniu zostają zwarte styki przekaźnika wykonawczego na czas t2. Po jego upływie styki zostają rozwarte.
*Funkcja AC (praca cykliczna) - po podaniu napięcia następuje zadziałanie przekaźnika wykonawczego na czas t1. Po jego odmierzeniu styki przekaźnika zostają rozwarte na czas t2. Po jego odmierzeniu styki przekaźnika zostają ponownie zwarte i cykl zaczyna się od początku. Działanie przekaźnika trwa do momentu wyłączenia zasilania.
*Funkcja RC (praca cykliczna) - po podaniu napięcia następuje odmierzanie czasu t1. Po jego odmierzeniu zostają zwarte styki przekaźnika wykonawczego na czas t2. Po jego odmierzeniu styki przekaźnika zostają rozwarte i cykl zaczyna się od początku. Działanie przekaźnika trwa do momentu wyłączenia zasilania.


powiększ schemat

Dla PCU-520 24V podłączenie przewodów zasilania dowolne.

powrót