home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

PCU-510 (karta nr 637)

PRZEZNACZENIE:

Przekaźniki czasowe wykonane są w technice mikroprocesorowej i przeznaczone do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej, wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp.

PCU-510

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie

180-240 V AC
24V AC/DC

- Imax

10A

- styki przekaźnika

1P

- opóźnienie zadziałania -
typ awersyjny (normalny)

< 50 msek.

- wyjście

izolowane galwanicznie od sieci

- zakres czasowy

0,1 sek. do 24 godz. (ustawiany w jednym z sześciu podzakresów)

- sygnalizacja zasilania

LED

- sygnalizacja stanu styków

LED

- temperatura pracy

-25 °C do 50 °C

- wymiary

1 moduł (17,5mm)

- montaż

szyna 35mm

- przyłącze

zaciski śrubowe do 4mm2

- stopień ochrony

IP 40


powiększ schemat

Ustawienie przełącznika obrotowego zakresu czasowego w pozycji ON powoduje trwałe zwarcie styków przekaźnika wykonawczego przy włączonym zasilaniu. Ustawienie w pozycji OFF powoduje trwałe rozwarcie styków przekaźnika wykonawczego.

UWAGA!

*Zadane zakresy czasowe przekaźnika realizowane są w momencie włączenia zasilania.
*Przy włączonym zasilaniu układ nie reaguje na zmianę nastaw zakresu czasowego.
*Praca z nowo ustawionym zakresem czasu następuje po powtórnym włączeniu zasilania.
*Praca z nowo ustawionym zakresem czasu i funkcją następuje po powtórnym włączeniu zasilania.


powiększ schemat

*Funkcja AI (opóźnione rozłączanie) - po podaniu napięcia następuje zadziałanie przekaźnika wykonawczego i odmierzanie nastawionego czasu t. Po jego odmierzeniu przekaźnik wraca do stanu początkowego.
*Funkcja RI (opóźnione załączanie) - po podaniu napięcia następuje odmierzanie czasu t. Po jego odmierzeniu zostają zwarte styki przekaźnika wykonawczego. Taki stan trwa do momentu wyłączenia zasilania.
*Funkcja AC (praca cykliczna) - po podaniu napięcia następuje zadziałanie przekaźnika wykonawczego na czas t. Po jego odmierzeniu styki przekaźnika zostają rozwarte na czas t. Po jego odmierzeniu cykl zaczyna się od początku.
*Funkcja RC (praca cykliczna) - po podaniu napięcia następuje odmierzanie czasu t. Po jego odmierzeniu zostają zwarte styki przekaźnika wykonawczego na czas t. Po jego odmierzeniu cykl zaczynasię od początku.

powrót