home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

CZF-332 (karta nr 622)

PRZEZNACZENIE:

CZF-332 przystosowany do montażu w skrzynkach rozdzielczych na szynę, skutecznie zabezpiecza urządzenia zasilane z sieci trójfazowej o dowolnej mocy przed skutkami zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, jak również uszkodzeniem zestyków stycznika.

CZF-332

DZIAŁANIE:

Prawidłowe zasilanie urządzenia wskazywane jest świeceniem zielonej diody LED. Zanik napięcia w dowolnej fazie lub jego spadek poniżej nastawionej wartości napięcia sygnalizowany jest brakiem świecenia obu diod z równoczesnym odłączeniem napięcia sterującego cewkę stycznika - wyłączenie urządzenia. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie po powrocie właściwego napięcia. Uszkodzenie zestyków stycznika sygnalizowane jest świeceniem czerwonej diody LED z równoczesnym wyłączeniem urządzenia na stałe. Ponowne załączenie (po usunięciu wady stycznika) możliwe jest po całkowitym odłączeniu zasilania wszystkich trzech faz (bezpieczniki) i ponownym załączeniu.

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe

3x400V+N

- prąd sterujący

10A

- zestyk

1P (galwanicznie izolowane)

- kontrola zasilania

LED

- asymetria napięciowa

35-50V~

- napięcie zadziałania regulowane

165-180V~

- napięcie załączenia po awaryjnym wyłączeniu

185 V~

- opóźnienie wyłączenia

3 do 5 sek.

- mocowanie

szyna 35 mm dwa wkręty

- wymiary

3 moduły (52,5 mm)

- pozycja zamontowania

obojętna

- przyłącze

zaciski 4 mm2

- temp. pracy

- 25 do + 50 oC

- stopień ochrony

IP 40

MONTAŻ:

1. Sprawdzić prawidłową pracę silnika.
2. Wykręcić bezpieczniki wszystkich faz.
3. Zamocować czujnik przy styczniku.
4. Zaciski L1,L2,L3 przyłączyć do zacisków sieciowych stycznika (od strony bezpieczników). Zacisk N przyłączyć do przewodu neutralnego. Zaciski V1,V2,V3 przyłączyć do zacisków wyjściowych stycznika. 5. Od zacisku cewki stycznika odłączyć przewód sterowania i przyłączyć go do zacisku 11 . Zwolniony zacisk cewki stycznika połączyć z zaciskiem 10 .
6. Po zakończeniu montażu należy bezwzględnie Sprawdzić działanie czujnika poprzez wyłączanie napięcia w poszczególnych fazach.

CZF-332 powiększ schemat

powrót