home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

CZF-2BR (karta nr 621)

PRZEZNACZENIE:

Czujnik Zaniku Fazy - "CZF-2BR", przystosowany do montażu w skrzynkach rozdzielczych na szynę lub płytą montażową, skutecznie zabezpiecza urządzenia zasilane z sieci trójfazowej o dowolnej mocy przed skutkami zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, jak również uszkodzeniem zestyków stycznika.

CZF-2BR

DZIAŁANIE:

Prawidłowe zasilanie urządzenia wskazywane jest świeceniem zielonej diody LED. Zanik napięcia w dowolnej fazie lub jego spadek poniżej ustawionej wartości napięcia sygnalizowany jest brakiem świecenia obu diod z równoczesnym odłączeniem napięcia sterującego cewkę stycznika - wyłączenie urządzenia. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie po powrocie właściwego napięcia.  Uszkodzenie zestyków stycznika sygnalizowane jest świeceniem czerwonej diody LED z równoczesnym wyłączeniem urządzenia na stałe. Ponowne załączenie (po usunięciu wady stycznika) możliwe jest po całkowitym odłączeniu zasilania wszystkich trzech faz (bezpieczniki) i ponownym załączeniu.

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe

3x400V+N

- prąd sterujący

10A

- kontrola zasilania

LED

- napięcie zadziałania - regulowane

165 do 180 V~

- napięcie zadziałania

185 V~

- napięcie załączenia po awaryjnym wyłączeniu

190 V~

- mocowanie

szyna 35 mm

- opóźnienie wyłączenia

3 do 5 sek.

- wyjście (1)

napięcie z fazy S sterujące stycznikiem

- pozycja zamontowania

obojętna

- wymiary

2 moduły (35 mm)

-stopień ochrony

IP 40

MONTAŻ:

1. Sprawdzić prawidłową pracę silnika.
2. Wykręcić bezpieczniki wszystkich faz.
3. Zamocować czujnik przy styczniku.
4. Zaciski 1,2,3 (L1,L2,L3) przyłączyć do zacisków sieciowych stycznika (od strony bezpieczników). Zacisk 4 (N) przyłączyć do przewodu neutralnego. Zaciski 5,6,7 (V1,V2,V3) przyłączyć do zacisków wyjściowych stycznika.
5. Przewód zasilania obwodu sterowania stycznikiem odłączyć od fazowego i przyłączyć do zacisku 8.

CZF-2BR powiększ schemat

powrót