home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

CZF-2B (karta nr 620)

PRZEZNACZENIE:

Czujnik Zaniku Fazy “CZF- 2B” przystosowany do montażu w skrzynkach rozdzielczych na szynę, skutecznie zabezpiecza urządzenia zasilane z sieci trójfazowej o dowolnej mocy przed skutkami zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, jak również uszkodzeniem zestyków stycznika.

CZF-2B

DZIAŁANIE:

Prawidłowe zasilanie urządzenia wskazywane jest świeceniem zielonej diody LED. Zanik napięcia w dowolnej fazie lub jego spadek poniżej 175V sygnalizowany jest brakiem świecenia obu diod z równoczesnym odłączeniem napięcia sterującego cewkę stycznika - wyłączenie urządzenia. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie po powrocie właściwego napięcia. Uszkodzenie zestyków stycznika sygnalizowane jest świeceniem czerwonej diody LED z równoczesnym wyłączeniem urządzenia NA STAŁE. Ponowne załączenie (po usunięciu wady stycznika) możliwe jest po całkowitym odłączeniu zasilania wszystkich trzech faz (bezpieczniki) i ponownym załączeniu.

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe

3x400V+N

- prąd sterujący

10A

- kontrola zasilania

LED

- asymetria napięciowa

45 V~

- napięcie zadziałania

175 V~

- napięcie załączenia po awaryjnym wyłączeniu

185 V~

- mocowanie

szyna 35 mm

- opóźnienie wyłączenia

3 do 5 sek.

- przyłącze

zaciski śrubowe 4 mm2

- wyjście (8)

napięcie z fazy L3 sterujące stycznikiem

- pozycja zamontowania

obojętna

- wymiary

2 moduły (35 mm)

-temp. pracy

-25 do +50oC

-stopień ochrony

IP 40

MONTAŻ:

1. Sprawdzić prawidłową pracę silnika.
2. Wykręcić bezpieczniki wszystkich faz.
3. Zamocować “CZF - 2B” przy styczniku.
4. Zaciski 1, 2, 3 (L1, L2, L3) przyłączyć do zacisków sieciowych stycznika (od strony bezpieczników). Zacisk 4 (N) przyłączyć do przewodu neutralnego. Zaciski 5, 6, 7 (V1, V2, V3) przyłączyć do zacisków wyjściowych stycznika.
5. Przewód zasilania obwodu sterowania stycznikiem odłączyć od fazowego i przyłączyć do zacisku 8.

CZF-2B powiększ schemat

powrót