home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

CZF-2 (karta nr 619)

PRZEZNACZENIE:

Czujnik Zaniku Fazy - "CZF-2" skutecznie zabezpiecza urządzenia zasilane z sieci trójfazowej o dowolnej mocy przed skutkami zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, jak również uszkodzeniem zestyków stycznika.

CZF-2

DZIAŁANIE:

Prawidłowe zasilanie urządzenia wskazywane jest świeceniem zielonej diody LED. Zanik napięcia w dowolnej fazie lub jego spadek poniżej 175 V sygnalizowany jest brakiem świecenia obu diod z równocze-snym odłączeniem napięcia sterującego cewkę stycznika - wyłączenie urządzenia. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie po powrocie właściwego napięcia. Uszkodzenie zestyków stycznika sygnalizowane jest świeceniem czerwonej diody LED z równoczesnym wyłączeniem urządzenia na stałe. Ponowne załączenie (po usunięciu wady stycznika) możliwe jest po całkowitym odłączeniu zasilania wszystkich trzech faz (bezpieczniki) i ponownym załączeniu.

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe

3x400V+N

- prąd sterujący

10A

- kontrola zasilania

LED

- asymetria napięciowa

45 V~

- napięcie zadziałania

175 V~

- napięcie załączenia po awaryjnym wyłączeniu

180 V~

- opóźnienie wyłączenia

3 do 5 sek.

- wyjście (1-2)

separowane galwanicznie od napięć przyłączonych

- czas powrotu

do 1 sekundy

- pozycja zamontowania

obojętna

- wymiary

26 x 60 x 70

-stopień ochrony

IP 40

MONTAŻ:

1. Sprawdzić prawidłową pracę silnika.
2. Wykręcić bezpieczniki wszystkich faz.
3. Zamocować „CZF-2” przy styczniku.
4. Zaciski R S T przyłączyć do zacisków sieciowych stycznika ( od strony bezpieczników). Zacisk N przyłączyć do N. Zaciski U V W przyłączyć do zacisków wyjściowych stycznika.
5. Od zacisku cewki stycznika odłączyć przewód sterowania stycznikiem i przyłączyć go do zacisku 1, zwolniony zacisk cewki stycznika połączyć przewodem z zaciskiem 2.

CZF-2 powiększ schemat

powrót