home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

CKF-337 (karta nr 617)

PRZEZNACZENIE:

Czujnik Kolejności i Zaniku Faz, przystosowany do montażu w skrzynkach rozdzielczych na szynę - przeznaczony jest do zabezpieczania elektrycznych silników zasilanych z sieci trójfazowej w przypadku zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożące zniszczeniem silnika, z dodatkowym zabezpieczeniem kierunku obrotów silnika w przypadku zamiany faz przed czujnikiem.

CKF-337 reaguje zarówno na asymetryczny i symetryczny spadek napięcia

CKF-337

DZIAŁANIE:

Zanik napięcia w dowolnej fazie poniżej ustalonego progu asymetrii napięciowej lub zmiana kolejności faz powoduje odłączenie napięcia sterującego, załączającego silnik - wyłączenie silnika. Zamiana kolejności faz przed czujnikiem powodująca zmianę kierunku obrotów silnika (w stosunku do pierwotnie ustalonego) jest sygnalizowana świeceniem CZERWONEJ diody LED i niemożliwością uruchomienia silnika. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie po powrocie właściwego napięcia.

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe

3x400V

- prąd sterujący

10A

- zestyk wyjściowy

1P separowany galwanicznie

- pozycja zamontowania

obojętna

- kontrola zasilania

LED

- asymetria napięciowa - regulowana

20 do 50 V

- histereza

5 V~

- opóźnienie wyłączenia

3 do 5 sek.

-mocowanie

szyna 35 mm

- wymiary

3 moduły (52,5mm)

- temp. pracy

-25 do +50oC

- przyłącze

zaciski śrubowe do 4 mm2

- stopień ochrony

IP 40

SYGNALIZACJA:

1.  U-dioda zielona: zasilanie urządzenia
2.  R -dioda żółta: świeci gdy przekaźnik jest załączony, jeśli nie świeci R i świeci U to asymetria napięciowa między fazami wynosi powyżej wartości nastawionej
3.  U
4.- dioda czerwona: świeci gdy zła kolejność faz.

CKF-337 powiększ schemat

powrót