home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

CKF-316 (karta nr 615)

PRZEZNACZENIE:

Czujnik Kolejności i Zaniku Faz, przystosowany do montażu w skrzynkach rozdzielczych na szynę - przeznaczony jest do zabezpieczania elektrycznych silników zasilanych z sieci trójfazowej w przypadku zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożące zniszczeniem silnika, z dodatkowym zabezpieczeniem kierunku obrotów silnika w przypadku zamiany faz przed czujnikiem.

CKF-316

DZIAŁANIE:

Zanik napięcia w dowolnej fazie (lub spadek napięcia poniżej 175V~) lub zmiana kolejności faz powoduje odłączenie napięcia sterującego, załączającego silnik - wyłączenie silnika. Zamiana kolejności faz przed czujnikiem powodująca zmianę kierunku obrotów silnika (w stosunku do pierwotnie ustalonego) jest sygnalizowana świeceniem  CZERWONEJ diody LED i niemożliwością uruchomienia silnika. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie po powrocie właściwego napięcia.

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe

3x400V+N

- prąd sterujący

10A

- zestyk wyjściowy

1P separowany galwanicznie

- pozycja zamontowania

obojętna

- kontrola zasilania

LED

- asymetria napięciowa

45V

- napięcie zadziałania

175V

- histereza

5 V~

- opóźnienie wyłączenia

3 do 5 sek.

-mocowanie

szyna 35 mm

- wymiary

1 moduł (17,5mm)

- temp. pracy

-25 do +50oC

- przyłącze

zaciski śrubowe do 4 mm2

- stopień ochrony

IP 40

SYGNALIZACJA:

1. Świeci się LED - ZIELONA - prawidłowo - można uruchomić silnik.
2. Świeci się LED - CZERWONA - zła kolejność faz: wykręcić bezpieczniki, zamienić przyłączenie przewodów - np. L2 i L3 (zaciski 3 i 4) - Wykonać w/g punktu 1 i 2.
3. Nie świecą OBIE LED:
   - Brak fazy (faz).
    - Asymetria większa niż (35 do 50V~).
    - Spadek napięcia, w co najmniej jednej fazie, poniżej ustalonego progu.

CKF-316 powiększ schemat

powrót