home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

CKF-BR (karta nr 614)

PRZEZNACZENIE:

CKF-BR - przystosowany do montażu w skrzynkach rozdzielczych na szynę - przeznaczony jest do zabezpieczania elektrycznych silników zasilanych z sieci trójfazowej w przypadku zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożące zniszczeniem silnika, z dodatkowym zabezpieczeniem kierunku obrotów silnika w przypadku zamiany faz przed czujnikiem.

CKF-BR

DZIAŁANIE:

Prawidłowe zasilanie silnika wskazywane jest świeceniem ZIELONEJ diody LED. Zanik napięcia w dowolnej fazie (lub spadek napięcia poniżej ustalonego progu) sygnalizowany jest brakiem świecenia obu diod LED z równoczesnym odłączeniem napięcia sterującego, załączającego silnik - wyłączenie silnika. Zamiana kolejności faz przed czujnikiem powodująca zmianę kierunku obrotów silnika (w stosunku do pierwotnie ustalonego) jest sygnalizowana świeceniem CZERWONEJ diody LED i niemożliwością uruchomienia silnika. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie po powrocie właściwego napięcia.

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe

3x400V+N

- prąd sterujący

10A

- zestyk wyjściowy

1P separowany galwanicznie

- pozycja zamontowania

obojętna

- kontrola zasilania

LED

- asymetria napięciowa

35 do 50V~

- napięcie zadziałania regulowane

165 do 180 V~

- histereza

5 V~

- opóźnienie wyłączenia

3 do 5 sek.

-mocowanie

szyna 35 mm

- wymiary

2 moduły  (35 mm)

- temp. pracy

-25 do +50oC

- przyłącze

zaciski śrubowe do 4 mm2

- stopień ochrony

IP 40

MONTAŻ:

1. Sprawdzić prawidłową pracę silnika (kierunek obrotów)
2. Wykręcić bezpieczniki wszystkich faz.
3. a) zaciski 1,2,3 (L1L2L3) przyłączyć do poszczególnych zacisków wejściowych sieci trójfazowej stycznika.
    b) zacisk 4 (N) przyłączyć do przewodu neutralnego!
4. Od zacisku cewki stycznika odłączyć przewód sterowania stycznikiem i przyłączyć go do zacisk 7. Zwolniony zacisk cewki stycznika połączyć z zaciskiem 8. Do zacisku 6 podłączyć urządzenie sygnalizacji akustycznej lub optycznej.

URUCHOMIENIE:

1. Wkręcić bezpieczniki.
2. Świeci się LED - ZIELONA - prawidłowo - można uruchomić silnik.
3. Świeci się LED - CZERWONA - zła kolejność faz; Wykręcić bezpieczniki, zamienić przyłączenie przewodów - np. L2 i L3 (zaciski 2 i 3); powtórzyć czynności w/g punktu 1 i 2.
4. Nie świecą OBIE LED:
    - Brak fazy (faz).
    - Asymetria większa niż (35 do 50 V~).
    - Spadek napięcia, w co najmniej jednej fazie poniżej ustalonego progu.

CKF-BR powiększ schemat

powrót