home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

CKF-B (karta nr 613)

PRZEZNACZENIE:

Czujnik Kolejności i Zaniku Faz - CKF-B, przystosowany do montażu w skrzynkach rozdzielczych na szynę - przeznaczony jest do zabezpieczania elektrycznych silników zasilanych z sieci trójfazowej w przypadku zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożące zniszczeniem silnika, z dodatkowym zabezpieczeniem kierunku obrotów silnika w przypadku zamiany faz przed czujnikiem.

CKF-B

DZIAŁANIE:

Prawidłowe zasilanie silnika wskazywane jest świeceniem ZIELONEJ diody LED. Zanik napięcia w dowolnej fazie (lub spadek napięcia poniżej 175 V~) sygnalizowany jest brakiem świecenia obu diod LED z równoczesnym odłączeniem napięcia sterującego, załączającego silnik - wyłączenie silnika. Zmiana kolejności faz przed czujnikiem powodująca zmianę kierunku obrotów silnika (w stosunku do pierwotnie ustalonego) jest sygnalizowana świeceniem CZERWONEJ diody LED i niemożliwością uruchomienia silnika. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie po powrocie właściwego napięcia.

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe

3x400V+N

- prąd sterujący

10A

- kontrola zasilania

LED

- asymetria napięciowa

45 V~

- napięcie zadziałania

175 V~

- napięcie załączenia po awaryjnym wyłączeniu

180 V~

- opóźnienie wyłączenia

3 do 5 sek.

-mocowanie

szyna 35 mm

- wymiary

2 moduły  (35 mm)

- pozycja zamontowania

obojętna

- temp. pracy

-25 do +50oC

- przyłącze

zaciski śrubowe do 4 mm2

- stopień ochrony

IP 40

MONTAŻ:

1. Sprawdzić prawidłową pracę silnika (kierunek obrotów).
2. Wykręcić bezpieczniki wszystkich faz.
3. a) zaciski 1, 2, 3 (L1,L2,L3) przyłączyć do poszczególnych zacisków wejściowych sieci trójfazowej stycznika.
    b) zacisk 4(N) przyłączyć do przewodu neutralnego!
4. Od zacisku cewki stycznika odłączyć przewód sterowania stycznikiem i przyłączyć go do CKF zacisk 7. Zwolniony zacisk cewki stycznika połączyć z zaciskiem 8.

URUCHOMIENIE:

1. Wkręcić bezpieczniki.
2. Świeci się LED - ZIELONY - prawidłowo - można uruchomić silnik.
3. Świeci się LED - CZERWONA - zła kolejność faz; Wykręcić bezpiecznik, zamienić przyłączenie przewodów, np. L2 i L3 (zaciski 2 i 3); powtórzyć czynności w/g punktu 1 i 2.
4. Nie świecą OBIE LED:
    - Brak fazy (faz)
    - Asymetria większa niż 35V~
    - Spadek napięcia, w co najmniej jednej fazie poniżej 175V~.

CKF-B powiększ schemat

powrót