home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

CKF (karta nr 612)

PRZEZNACZENIE:

Czujnik Kolejności i Zaniku Faz  przeznaczony jest do zabezpieczania elektrycznych silników zasilanych z sieci trójfazowej w przypadku zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożące zniszczeniem silnika, z dodatkowym zabezpieczeniem kierunku obrotów silnika w przypadku zmiany faz przed czujnikiem.

CKF

DZIAŁANIE:

Prawidłowe zasilanie silnika wskazywane jest świeceniem ZIELONEJ diody LED. Zanik napięcia w dowolnej fazie (lub spadek napięcia poniżej 185 V~) sygnalizowany jest brakiem świecenia obu diod LED z równoczesnym odłączeniem napięcia sterującego, załączającego silnik - wyłączenie silnika. Zamiana kolejności faz przed czujnikiem powodująca zmianę kierunku obrotów silnika (w stosunku do pierwotnie ustalonego) jest sygnalizowana świeceniem CZERWONEJ diody LED i niemożliwością uruchomienia silnika. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie po powrocie właściwego napięcia.

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe

3x400V+N

- prąd sterujący

10A

- kontrola zasilania

LED

- asymetria napięciowa

45 V~

- napięcie zadziałania

175 V~

- napięcie załączenia po awaryjnym wyłączeniu

180 V~

- opóźnienie wyłączenia

3 do 5 sek.

- wymiary

26 x 50 x 70 mm

- pozycja zamontowania

obojętna

- długość przyłącza

45 cm

MONTAŻ:

1. Sprawdzić prawidłową pracę silnika (kierunek obrotów)
2. Wykręcić bezpieczniki wszystkich faz.
3. Zamocować CKF przy styczniku.
4. Przewody czterożyłowego kabla (dwa czarne, jeden brąz) przyłączyć do poszczególnych zacisków wejściowych sieci trójfazowej stycznika. PRZEWÓD NIEBIESKI DO „N” !!
5. Od zacisku cewki stycznika odłączyć przewód sterowania stycznikiem i przyłączyć go do łączówki na przewodzie dwużyłowego kabla CKF. Drugi przewód tegoż kabla przyłączyć do zwolnionego zacisku cewki stycznika.

URUCHOMIENIE:

1. Wkręcić bezpieczniki.
2. Świeci się LED - ZIELONA - prawidłowo - można uruchomić silnik.
3. Świeci się LED - CZERWONA - zła kolejność faz: Wykręcić bezpieczniki, zamienić przyłączenie przewodów - brązowego i jednego z czarnych.  Wykonać w/g punktu 1 i 2.
4. Nie świecą OBIE LED:
    - Brak fazy (faz).
    - Asymetria większa niż 45 V~.
    - Spadek napięcia, w co najmniej jednej fazie poniżej 175 V~.

CKF powiększ schemat

powrót