home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

CZF-333 (karta nr 610)

BEZ PRZEWODU NEUTRALNEGO zabezpiecza przed symetrycznym i asymetrycznym spadkiem napięcia

PRZEZNACZENIE:

Czujnik Zaniku Faz przystosowany do montażu w skrzynkach rozdzielczych na szynę, przeznaczony jest do zabezpieczania elektrycznych silników zasilanych z sieci trójfazowej w przypadku zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożące zniszczeniem silnika.

CZF-333

DZIAŁANIE:

CZF-333 reaguje na asymetryczny i symetryczny spadek napięcia

Prawidłowe zasilanie silnika wskazywane jest świeceniem diod LED w obwodzie każdej fazy. Zanik napięcia w fazach sygnalizowany jest brakiem świecenia diod odpowiadających danej fazie oraz wyłączeniem silnika. Wyłączenie następuje z opóźnieniem 3 - 5 sek., co zapobiega przypadkowemu odłączeniu silnika przy chwilowym spadku napięcia. Wyłączenie nastąpi również przy spadku napięcia w co najmniej jednej fazie poniżej wartości nastawionej asymetrii napięciowej. Niemożliwe jest przy powyższych anomaliach uruchomienie silnika. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie przy wzroście napięcia powyżej ustawionej wartości asymetrii napięciowej.

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe

3x400V+N

- prąd sterujący

10A

- zestyk

1P

- pozycja zamontowania

obojętna

- kontrola zasilania

LED w obwodzie faz

- asymetria napięciowa - regulowana

20 do 50V~

- histereza

5 V~

- opóźnienie wyłączenia

3 do 5 sek.

- mocowanie

szyna 35 mm

- wymiary

3 moduły (52,5mm)

- przyłącze

zaciski śrubowe 4 mm2

- stopień ochrony

IP 40

- temp. pracy

-25 do +50oC

- wyjście separowane galwanicznie od napięć przyłączonych

 

MONTAŻ:

1.  Sprawdzić prawidłową pracę silnika.
2.  Wykręcić bezpieczniki wszystkich faz.
3.  Zaciski 2,4,6 (L1,L2,L3) przyłączyć do poszczególnych zacisków wejściowych sieci trójfazowej stycznika.
4.  Od zacisku cewki stycznika odłączyć przewód sterowania stycznikiem i przyłączyć go do zacisku 11. Zwolniony zacisk cewki stycznika połączyć z zaciskiem 12. Do zacisku 11-10 podłączyć urządzenie sygnalizacji akustycznej lub optycznej.

URUCHOMIENIE:

1.  Wkręcić bezpieczniki.
2.  Świeci LED zielona i żółta - można uruchomić silnik.
3.  Wykręcić - pojedynczo, bezpieczniki poszczególnych faz, gasnąca odpowiednia dioda i wyłączenie silnika (z opóźnieniem) - świadczy o prawidłowym działaniu.

CZF-333 powiększ schemat

powrót