home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

CZF-331 (karta nr 609)

PRZEZNACZENIE:

Czujnik Zaniku Faz przystosowany do montażu w skrzynkach rozdzielczych na szynę, przeznaczony jest do zabezpieczania elektrycznych silników zasilanych z sieci trójfazowej w przypadku zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożące zniszczeniem silnika.

CZF-331

DZIAŁANIE:

Prawidłowe zasilanie silnika wskazywane jest świeceniem diod LED w obwodzie każdej fazy. Zanik napięcia w fazach sygnalizowany jest brakiem świecenia diod odpowiadających danej fazie oraz wyłączeniem silnika. Wyłączenie następuje z opóźnieniem 3 - 5 sek., co zapobiega przypadkowemu odłączeniu silnika przy chwilowym spadku napięcia. Wyłączenie nastąpi również przy spadku napięcia w co najmniej jednej fazie poniżej wartości nastawionego Napięcia. Niemożliwe jest przy powyższych anomaliach uruchomienie silnika Ponowne załączenie nastąpi automatycznie przy wzroście napięcia powyżej ustawionej wartości.

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe

3x400V+N

- prąd sterujący

2x8A

- zestyk

2P

- pozycja zamontowania

obojętna

- kontrola zasilania

LED w obwodzie faz

- asymetria napięciowa - regulowana

35 do 50V~

- napięcie zadziałania - regulowane

165 do 180 V~

- histereza

5 V~

- opóźnienie wyłączenia

3 do 5 sek.

- mocowanie

szyna 35 mm

- wymiary

3 moduły (52,5mm)

- przyłącze

zaciski śrubowe 4 mm2

- stopień ochrony

IP 40

- temp. pracy

-25 do +50oC

- wyjście separowane galwanicznie od napięć przyłączonych

 

MONTAŻ:

1.  Sprawdzić prawidłową pracę silnika.
2.  Wykręcić bezpieczniki wszystkich faz.
3.  a) zaciski 3,4,5 (L1,L2,L3) przyłączyć do poszczególnych zacisków wejściowych sieci trójfazowej stycznika.
     b) zacisk 6(N) przyłączyć do przewodu neutralnego.
4.  Od zacisku cewki stycznika odłączyć przewód sterowania stycznikiem i przyłączyć go do  zacisku 8(11). Zwolniony zacisk cewki stycznika połączyć z zaciskiem 9(10). Do zacisku 8-7(11-12) podłączyć urządzenie sygnalizacji akustycznej lub optycznej.

URUCHOMIENIE:

1.  Wkręcić bezpieczniki.
2.  Świecą wszystkie LED - można uruchomić silnik.
3.  Wykręcić - pojedynczo, bezpieczniki poszczególnych faz, gasnąca odpowiednia dioda i wyłączenie silnika (z opóźnieniem) - świadczy o prawidłowym działaniu.

CZF-331 powiększ schemat

powrót