home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

CZF-B (karta nr 603)

PRZEZNACZENIE:

Czujnik Zaniku Fazy CZF-B - przystosowany do montażu w skrzynkach rozdzielczych na szynę - przeznaczony jest do zabezpieczania elektrycznych silników zasilanych z sieci trójfazowej w przypadku zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożące zniszczeniem silnika.

CZF-B

DZIAŁANIE:

Prawidłowe zasilanie silnika wskazywane jest świeceniem diody LED w obwodzie każdej fazy. Zanik napięcia w fazach sygnalizowany jest brakiem świecenia diod odpowiadających danej fazie oraz wyłączeniem silnika. Wyłączenie następuje z opóźnieniem 3 - 5 sek., co zapobiega przypadkowemu odłączeniu silnika przy chwilowym spadku napięcia. Wyłączenie nastąpi również przy spadku napięcia w co najmniej jednej fazie poniżej 175V~, ponowne załączenie nastąpi automatycznie przy wzroście od 180V~. Niemożliwe jest przy powyższych anomaliach uruchomienie silnika.

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe

3x400V+N

- prąd sterujący

10A

- pozycja zamontowania

obojętna

- kontrola zasilania

LED w obwodzie faz

- asymetria napięciowa

45V~

- napięcie zadziałania

175V~

- napięcie załączenia po awaryjnym wyłączeniu

180V~

- opóźnienie wyłączenia

3 do 5 sek.

- mocowanie

szyna 35 mm

- wymiary

2 moduły (35 mm)

- wyjście separowane galwanicznie od napięć przyłączonych

 

- przyłącze

zaciski śrubowe do 4 mm2

- stopień ochrony

IP 40

- temp. pracy

-25 do +50oC

MONTAŻ:

1.  Sprawdzić prawidłową pracę silnika.
2.  Wykręcić bezpieczniki wszystkich faz.
3.  a) zaciski 1, 2, 3 (L1,L2,L3) przyłączyć do poszczególnych zacisków wejściowych sieci trójfazowej stycznika.
     b) zacisk 4 (N) przyłączyć do przewodu neutralnego.
4.  Od zacisku cewki stycznika odłączyć przewód sterowania stycznikiem i przyłączyć go do CZF zacisk - 7. Zwolniony zacisk cewki stycznika połączyć z zaciskiem - 8.

URUCHOMIENIE:

1.  Wkręcić bezpieczniki.
2.  Świecą wszystkie LED - można uruchomić silnik.
3.  Wykręcić pojedynczo, bezpieczniki poszczególnych faz, gasnąca odpowiednia dioda i wyłączenie silnika (z opóźnieniem) - świadczy o prawidłowym działaniu zabezpieczenia.

CZF-B powiększ schemat

powrót