home NORKOM
nowe technologie
Kontakt
Nasi dostawcy
Lista referencyjna

© NORKOM 2008

CZF (karta nr 602)

PRZEZNACZENIE:

CZF przeznaczony jest do zabezpieczenia elektrycznych silników (maszyn, hydroforów, chłodni itp.) zasilanych z sieci trójfazowej w przypadku zaniku napięcia co najmniej w jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami-grożące zniszczeniem silnika.

CZF

DZIAŁANIE:

Prawidłowe zasilanie odbiornika wskazywane jest świeceniem diod LED w obwodzie każdej fazy. Zanik napięcia w dowolnej fazie sygnalizowany jest brakiem świecenia diody odpowiadającej danej fazie, oraz odłączeniem napięcia sterującego załączającego silnik wyłączenie silnika. Wyłączenie następuje z opóźnieniem 3 do 5 sek., co zapobiega przypadkowemu odłączeniu silnika przy chwilowym spadku napięcia. Wyłączenie nastąpi przy spadku napięcia w co najmniej jednej fazie poniżej 175V~ (słabsze świecenie diody), ponowne załączenie nastąpi automatycznie przy wzroście napięcia powyżej 180V~. Niemożliwe jest również przy powyższych anomaliach uruchomienie silnika.

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie ciągłe

3x400V+N

- prąd sterujący

10A

- pozycja zamontowania

obojętna

- długość przyłącza

50 cm

- kontrola zasilania

LED w obwodzie faz

- asymetria zasilania

45V~

- napięcie zadziałania

175V~

- napięcie załączenia po awaryjnym wyłączeniu

180V~

- opóźnienie wyłączenia

3 do 5 sek.

- wymiary

26 x 50 x 70 mm

MONTAŻ:

1. Sprawdzić prawidłową pracę silnika.
2. Wykręcić bezpieczniki wszystkich faz.
3. a) przewody: czarny, brązowy, żółty (L1,L2,L3) przyłączyć do poszczególnych zacisków wejściowych sieci trójfazowej stycznika.
    b) przewód niebieski (N) przyłączyć do przewodu neutralnego.
4. Dwużyłowy przewód włączyć szeregowo z cewką stycznika w dowolnym miejscu obwodu sterowania.

CZF powiększ schemat

powrót